Βιολογική εκτροφή χοίρων

Από GAIApedia
(Ανακατεύθυνση από Βιολογική εκτροφή χοιροειδών)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βιολογική εκτροφή χοιροειδών
Χοιροειδές εκτρεφόμενο βιολογικά

Η βιολογική χοιροτροφία [1] αποτελεί μια μορφή ημιεκτατικής-εκτατικής εκτροφής. Ωστόσο, είναι ένα σύστημα εκτροφής πιο απαιτητικό και περιορίζεται από ορισμένους κανόνες. Στόχος της βιολογικής εκτροφής είναι η παραγωγή χοίρων με περιορισμένη ή και καθόλου χρήση αντιβιοτικών. Η διατροφή των χοίρων σ' αυτό το σύστημα εκτροφής γίνεται με τροφές που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο, ενώ ο αριθμός των ζώων ανά εκτάριο καθορίζεται από κανόνες της Ε.Ε., ώστε να περιορίζεται η μόλυνση από τα απόβλητά τους. Η βιολογική χοιροτροφία παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη σε χώρες της Ε.Ε. και φυσικά στην Ελλάδα όπου οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την ανάπτυξή της.

Οι κανόνες που αναφέρεται πιο πάνω απ' τους οποίους περιορίζεται αυτό το σύστημα εκτροφής είναι οι εξής:

  • Η αναπαραγωγή θα πρέπει να βασίζεται σε φυσικές μεθόδους. Ωστόσο επιτρέπεται η τεχνητή σπερματέγχυση.
  • Απαγορεύεται να κρατούνται τα ζώα δεμένα, εκτός και αν ο κτηνοτρόφος αποδείξει στον Οργανισμό Ελέγχου ότι η πρακτική αυτή επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας.
  • Η μεταφορά των ζώων πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που να περιορίζει το άγχος των ζώων.
  1. Κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε είδους ηλεκτρικής διέγερσης ή αλλοπαθητικών ηρεμιστικών.

Η βιολογική εκτροφή στοχεύει στη σωστή ανάπτυξη των ζώων, προφυλάσσοντάς τα από τις ασθένειες, τις ενοχλήσεις και το άγχος.
Βιβλιογραφία

  1. Βιολογική κτηνοτροφία, Έκδοση: Τμήμα Πιστοποίησης IRIS, Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php