Άζωτο

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα νατριωμένα εδάφη είναι γενικά ανεπαρκώς εφοδιασμένα με Ν, λόγω της κατά κανόνα χαμηλής περιεκτικότητας τους σε οργανική ουσία. Επιπλέον, συνέπεια του υψηλού pH σημαντικές ποσότητες Ν μπορεί να χάνονται, λόγω της εξαέρωσης της ΝΗ3 και της απονιτροποίησης, εξαιτίας των αναερόβιων συνθηκών που επικρατούν στα υπόψη εδάφη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν, σε τελευταία ανάλυση, στον ανεπαρκή εφοδιασμό των εδαφών αυτών με Ν. Έτσι, οι αποδόσεις των καλλιεργειών είναι χαμηλές και γίνονται ακόμη χαμηλότερες λόγω της τοξικής δράσης του Νa+ που βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις, του υψηλού pH και των λοιπών δυσμενών φυσικών συνθηκών αερισμού, νερού κ.λπ. Τούτων δοθέντων, οι καλλιέργειες που αναπτύσσονται στα νατριωμένα εδάφη, όπως προκύπτει από τα σχετικά πειράματα, αντιδρούν στην προσθήκη του Ν στατιστικά σημαντικά.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Τα προβληματικά εδάφη και η βελτίωση τους, Π. Κουκουλάκης τ. Αναπληρωτής Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, ΑΡ. Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ