Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άμεσες Ενισχύσεις ΝΕΑΣ ΚΑΠ"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 29: Γραμμή 29:
  
 
7.Ειδικά μέτρα για την γεωργία υπέρ των νησιών του Αιγαίου
 
7.Ειδικά μέτρα για την γεωργία υπέρ των νησιών του Αιγαίου
 +
 +
<b>Ο πρώτος πυλώνας:</b>
 +
Στήριξη στο εισόδημα των γεωργών και στήριξη για την τήρηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, μέσω καταβολής άμεσων ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων, προστασίας του περιβάλλοντος, υγείας και καλής μεταχείρισης των ζώων. Οι πληρωμές αυτές χρηματοδοτούνται πλήρως από την Ε.Ε. και ισοδυναμούν με περίπου το 70 % του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, ενώ διασφαλίζουν στους γεωργούς ένα σταθερό εισόδημα αλλά και τους επιβραβεύουν για το ότι παρέχουν περιβαλλοντικά οφέλη που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Μέτρα στήριξης της αγοράς ενεργοποιούνται,  σε περιπτώσεις όπως η αποσταθεροποίηση των αγορών από καιρικές συνθήκες. Τα μέτρα έχουν στόχο να αποτελέσουν ένα δίχτυ ασφάλειας για τους παραγωγούς απέναντι στις απότομες διακυμάνσεις των τιμών σε αγροτικά προϊόντα. Οι πληρωμές αυτές ισοδυναμούν με ποσοστό μικρότερο από το 10 %  της ΚΑΠ.
 +
Το εθνικό ανώτατο όριο αναφέρεται στο ποσό των χρημάτων που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος για τις άμεσες ενισχύσεις (πρώτος πυλώνας) κάθε έτους. Αυτό είναι ένα σταθερό ποσό για κάθε έτος και για το οποίο δεν προβλέπεται καμία μεταβολή. Η κατανομή για την Ελλάδα για κάθε έτος των άμεσων ενισχύσεων έχει ως εξής:

Αναθεώρηση της 13:31, 25 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ:

Στη νέα μεταρρύθμιση της ενοποιημένης πολιτικής της Ε.Ε για την γεωργία των κρατών μελών της.

Προβλέπεται:

1. Μείωση του μεριδίου για την γεωργία του προϋπολογισμού της Ε.Ε κοντά στο 50% του.

2. Προοδευτική σύγκλιση των κονδυλίων για την γεωργία των Κρατών Μελών , προς τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

3. Εισάγεται το «πρασίνισμα» , ενίσχυση που δίνεται για περιβαλλοντικούς σκοπούς και έχει υποχρεωτική εφαρμογή.


ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ:

Οι άμεσες ενισχύσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω καθεστώτα ενισχύσεων:

1.Καθεστώς βασικής ενίσχυσης

2.Καθεστώς πράσινης ενίσχυσης

3.Καθεστώς ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας

4.Καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές

5.Καθεστώς συνδεδεμένης στήριξης

6.Καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι

7.Ειδικά μέτρα για την γεωργία υπέρ των νησιών του Αιγαίου

Ο πρώτος πυλώνας: Στήριξη στο εισόδημα των γεωργών και στήριξη για την τήρηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, μέσω καταβολής άμεσων ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων, προστασίας του περιβάλλοντος, υγείας και καλής μεταχείρισης των ζώων. Οι πληρωμές αυτές χρηματοδοτούνται πλήρως από την Ε.Ε. και ισοδυναμούν με περίπου το 70 % του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, ενώ διασφαλίζουν στους γεωργούς ένα σταθερό εισόδημα αλλά και τους επιβραβεύουν για το ότι παρέχουν περιβαλλοντικά οφέλη που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Μέτρα στήριξης της αγοράς ενεργοποιούνται, σε περιπτώσεις όπως η αποσταθεροποίηση των αγορών από καιρικές συνθήκες. Τα μέτρα έχουν στόχο να αποτελέσουν ένα δίχτυ ασφάλειας για τους παραγωγούς απέναντι στις απότομες διακυμάνσεις των τιμών σε αγροτικά προϊόντα. Οι πληρωμές αυτές ισοδυναμούν με ποσοστό μικρότερο από το 10 % της ΚΑΠ. Το εθνικό ανώτατο όριο αναφέρεται στο ποσό των χρημάτων που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος για τις άμεσες ενισχύσεις (πρώτος πυλώνας) κάθε έτους. Αυτό είναι ένα σταθερό ποσό για κάθε έτος και για το οποίο δεν προβλέπεται καμία μεταβολή. Η κατανομή για την Ελλάδα για κάθε έτος των άμεσων ενισχύσεων έχει ως εξής: