Άμεσες Ενισχύσεις ΝΕΑΣ ΚΑΠ

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 14:33, 8 Δεκεμβρίου 2020 υπό τον X skiadas (Συζήτηση | συνεισφορές)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ:

Στη νέα μεταρρύθμιση της ενοποιημένης πολιτικής της Ε.Ε για την γεωργία των κρατών μελών της.

Προβλέπεται:

1. Μείωση του μεριδίου για την γεωργία του προϋπολογισμού της Ε.Ε κοντά στο 50% του.

2. Προοδευτική σύγκλιση των κονδυλίων για την γεωργία των Κρατών Μελών , προς τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

3. Εισάγεται το «πρασίνισμα» , ενίσχυση που δίνεται για περιβαλλοντικούς σκοπούς και έχει υποχρεωτική εφαρμογή.


ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ:

Οι άμεσες ενισχύσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω καθεστώτα ενισχύσεων:

1.Καθεστώς βασικής ενίσχυσης

2.Καθεστώς πράσινης ενίσχυσης

3.Καθεστώς ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας

4.Καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές

5.Καθεστώς συνδεδεμένης στήριξης

6.Καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι

7.Ειδικά μέτρα για την γεωργία υπέρ των νησιών του Αιγαίου


Ο πρώτος πυλώνας:


Στήριξη στο εισόδημα των γεωργών και στήριξη για την τήρηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, μέσω καταβολής άμεσων ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων, προστασίας του περιβάλλοντος, υγείας και καλής μεταχείρισης των ζώων. Οι πληρωμές αυτές χρηματοδοτούνται πλήρως από την Ε.Ε. και ισοδυναμούν με περίπου το 70 % του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, ενώ διασφαλίζουν στους γεωργούς ένα σταθερό εισόδημα αλλά και τους επιβραβεύουν για το ότι παρέχουν περιβαλλοντικά οφέλη που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Μέτρα στήριξης της αγοράς ενεργοποιούνται, σε περιπτώσεις όπως η αποσταθεροποίηση των αγορών από καιρικές συνθήκες. Τα μέτρα έχουν στόχο να αποτελέσουν ένα δίχτυ ασφάλειας για τους παραγωγούς απέναντι στις απότομες διακυμάνσεις των τιμών σε αγροτικά προϊόντα. Οι πληρωμές αυτές ισοδυναμούν με ποσοστό μικρότερο από το 10 % της ΚΑΠ. Το εθνικό ανώτατο όριο αναφέρεται στο ποσό των χρημάτων που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος για τις άμεσες ενισχύσεις (πρώτος πυλώνας) κάθε έτους. Αυτό είναι ένα σταθερό ποσό για κάθε έτος και για το οποίο δεν προβλέπεται καμία μεταβολή. Η κατανομή για την Ελλάδα για κάθε έτος των άμεσων ενισχύσεων έχει ως εξής:

Ημερολογιακό έτος Εθνικά ανώτατα ποσά σε Ευρώ

 2015	       2,039,122,000
 2016	       2,015,116,000
 2017	       1,991,083,000
 2018	       1,969,129,000
 2019	       1,947,177,000
 2020	       1,947,177,000


Το εθνικό ανώτατο όριο μειώνεται κάθε έτος προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση, δηλαδή η αναδιανομή, μεταξύ χωρών. Αυτό είναι ένα σταθερό ποσό για κάθε έτος και δεν θα αλλάξει.

Μία νέα εξέλιξη είναι ότι η εξισωτική στη νέα ΚΑΠ «αρμέγει» ποσά από τις Άμεσες ενισχύσεις. Γνωμοδότηση της ελληνικής Βουλής για μεταφορά της εξισωτικής αποζημίωσης στις άμεσες ενισχύσεις έρχεται να προσθέσει ένα ετήσιο βάρος 250 εκατ. ευρώ αποστεώνοντας περαιτέρω τις πληρωμές του τσεκ στη νέα ΚΑΠ . Σε υποπρόγραµµα του πυλώνα άμεσων ενισχύσεων ροκανίζοντας έτι περαιτέρω τις πληρωμές βασικής ενίσχυσης της ερχόμενης ΚΑΠ, προτείνεται να αναδειχθεί η εξισωτική αποζημίωση, από τις ελληνικές αρχές. Πρόκειται για ένα ετήσιο βάρος ύψους 250 εκατ. ευρώ το οποίο µέχρι στιγµής το επωμιζόντουσαν τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Το σκεπτικό που κρύβεται πίσω από αυτή την ενέργεια φαίνεται πως έχει να κάνει µε το ποσοστό συγχρηματοδότησης 100% που προσφέρει η ΕΕ στον Πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων, ενώ αν παραμείνει η εξισωτική στα Προγράµµατα θα τρώει ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 90 εκατ. ευρώ τη νέα περίοδο (ποσοστό συγχρηματοδότησης ΕΕ 65% σύμφωνα µε το Π∆Π της 21ης Ιουλίου). Ένα τέτοιο ανακάτεμά των καθεστώτων, χωρίς κιόλας να είναι σίγουρο ότι θα συνοδευτεί η μεταφορά της εξισωτικής και από τους αντίστοιχους πόρους του ΠΑΑ, θα έχει επιπτώσεις στη βασική ενίσχυση. Αν ληφθεί υπόψη και το ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων που θα πρέπει να ενσωματωθούν στα eco-schemes, τότε το πλήγμα στις ετήσιες πληρωμές τσεκ θα είναι μεγάλο. Αξίζει παράλληλα να σημειωθούν εδώ οι συνεχείς προτάσεις της Ελλάδας στα συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας να θεωρηθεί η εξισωτική «περιβαλλοντικό μέτρο» ώστε να κλείσει εύκολα τους στόχους για αφιέρωση 40% των πόρων της ΚΑΠ σε καθεστώτα και δράσεις οικολογικού προσανατολισμού.[1]


Βιβλιογραφία

 1. Άμεσες Ενισχύσεις ΝΕΑΣ ΚΑΠ.