Ασθένειες χουρμαδιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μυκητολογικές Ασθένειες Η χουρμαδιά προσβάλλεται από αρκετούς μήκυτες οι οποίοι προκαλούν ζημιές τόσο στα δέντρα, όσο και στους καρπούς. Bayond (Φουζαρίωση) Η ασθένεια αυτή είναι η σημαντικότερη μυκητολογική ασθένεια της Χουρμαδιάς. Προκαλείται από τον ατελή μύκητα fusarium oxysporum. Προσβάλλει τα αγγεία του ξύλου και τελικά τα δέντρα ξεραίνονται. Ο μύκητας εξαπλώνεται εύκολα στο έδαφος και προσβάλλει υγιή δέντρα ενώ δεν καταπολεμείτε με χημικά φάρμακα, ενώ έχουν βρεθεί ορισμένες ανθεκτικές ποικιλίες, οι οποίες όμως δεν έχουν καλής ποιότητας καρπούς. Belaat Η ασθένεια οφείλεται σε διάφορους μύκητες του γένους phytophthora. Η προσβολή, συνήθως, αρχίζει από τον λαιμό ή τις ρίζες των δέντρων. Ο φλοιός σε εκείνο το σημείο είναι πιο υδάρης, και ελαφρά βυθισμένος. Στην προσβεβλημένη περιοχή, εσωτερικά παρατηρείται καστανός μεταχρωματισμός, που φτάνει μέχρι τα αγγεία του ξύλου. Σε προχωρημένες προσβολές παρουσιάζεται και σήψη καρπών. Σκυμμένο κεφάλι Η ασθένεια αυτή, οφείλεται στον ατελή μύκητα Chalara paradoxa και προκαλεί φράξιμο των αγγείων του ξύλου νεαρών φυτών. Τα προσβεβλημένα δέντρα έχουν ελαφρά σκυμμένη κορυφή, η οποία στην συνέχεια γίνεται πιο σκούρα και στο τέλος σαπίζει. Διπλόδια Η ασθένεια οφείλεται στον ασκομύκητα Lasidiplodia theodromae με ατελή μορφή Diplidia phoenicum. Η ασθένεια προκαλεί έλκη διαφόρων μεγεθών στα φύλλα και τον κορμό των δέντρων, ενώ σπάνια προσβάλει και καρπούς. Taches brunes Η ασθένεια οφείλεται στον ασκομύκητα Mycosphaerella cassiana, με ατελή μορφή Cladosporium herdarum. Η ασθένεια προσβάλει φύλλα και σπάνια καρπούς Τα συμπτώματα που εμφανίζονται στα φύλλα είναι ο σχηματισμός πολλών μικρών κηλίδων ακανόνιστου σχήματος χρώματος καφέ, και στο κέντρο τους εμφανίζονται μαύρα στίγματα. Στη συνέχεια οι κηλίδες εκκρίνονται, και μπορεί να ξεραθεί ολόκληρο το φύλλο. Σήψεις καρπών Οι σήψεις καρπών, οφείλονται σε διάφορους μύκητες και εμφανίζονται είτε πάνω στο δέντρο, είτε σε αποθηκευμένους καρπούς. Οι κυριότρεροι μύκητες που τις προκαλούν είναι: Alternaria sp, Aspergillus sp, fysarium sp, penicillium sp. Σήψεις ταξιανθιών Οι σήψεις ταξιανθιών προκαλούνται κυρίως από μύκητες οι οποίοι προσβάλουν τα αγγεία του ξύλου. Οι μύκητες αυτοί έιναι fusarium sp., thielobiopsis sp, diplodia sp. Εκτός από τις ασθένειες που αναφέρθηκαν πιο πάνω αρκετοί μύκητες προκαλούν ασθένειες, λιγότερο σημντικές. Ένας από αυτούς είναι ο Omphalia Tralucida, ο οποίος προκαλεί σηψιριζίες, ο μύκητας Chaetospfaeropsis sp, ο οποίος προκαλεί μαύρες κηλίδες στα φύλλα. Επίσης, κηλίδες στα φύλλα προκαλούν και οι μύκητες Graphiola phoenicis και Pestalotiopsis palmarum. Μία άλλη ασθένεια, γνωστή σαν Khamedj οφείλεται στον μύκητα Maugniella scaettae.

Φυσιολογικές Ανωμαλίες Χλωρώσεις Αν είναι όλα τα φύλλα του δέντρου χλωρωτικά, τότε συνήθως είναι έλλειψη N. Όταν η χλώρωση παρουσιάζεται στα νέα φύλλα, τότε μπορεί να είναι είτε λόγω κακού αερισμού του εδάφους, είτε έλλειψη Fe ή S. Όταν η χλώρωση παρουσιάζεται στα παλιά φύλλα είναι έλλειψη N Mg ή Mg ή λόγω υπερβολικής υγρασίας. Χλώρωση στην περιφέρεια του φύλλου οφείλεται σε αλατότητα ή έλλειψη Mg. Όταν οι κηλίδες είναι ακανόνιστου σχήματος τότε οφείλονται σε ψυχρές θερμοκρασίες. Νεκρώσεις Όταν οι νεκρώσεις είναι στην άκρη ή στην περιφέρεια των παλιών φύλλων οφείλονται σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας, χαμηλή υγρασία, αλατότητα ή έλλειψη K. Αν οι νεκρώσεις βρίσκονται στο κέντρο του φύλλου οφείλονται σε κάψιμο από ήλιο ή σε τοξικότητα N. Παραμορφώσεις φύλλων Αν τα νέα φύλλα είναι κατσιασμένα, οφείλεται σε έλλειψη μη ή άλλων ιχνοστοιχείων, αλατότητα, ή κακό αερισμό εδάφους. Αν τα φύλλα είναι μικρά και δεν είναι κανονικά οφείλεται σε έλλειψη ιχνοστοιχείων ή υψηλό φωτισμό. Παραμορφώσεις κορμού Αν ο κορμός είναι αδύνατος, λεπτός οφείλεται σε χαμηλό φωτισμό. Όταν ο λαιμός του δέντρου έχει αρχίσει να σαπίζει, οφείλεται σε αλατότητα, υπερβολική λίπανση, κακό αερισμό του εδάφους ή υπερβολική άρδευση. Ριζικές ανωμαλίες Αν οι ρίζες έχουν μικρή ανάπτυξη και είναι λίγες, οφείλεται σε αλατότητα, μεγάλης διακύμανσης της εδαφικής θερμοκρασίας, κακό αερισμό ή υπερβολική υγρασία.