Αύξηση και ανάπτυξη του φυτού της μηδικής

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Φύτρωμα-Σκληροί σπόροι

Ο σπόρος της μηδικής παρουσιάζει επίγειο φύτρωμα. Η βλάστηση γίνεται σε ευρέα όρια θερμοκρασιών, από 2 έως 40oC, με άριστη θερμοκρασία τους 19-25oC, όταν δεν υπάρχουν άλατα στο έδαφος. Η ταχύτητα φυτρώματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία, βρέθηκε όμως ότι το τελικό ποσοστυό φυτρώματος μετά από 7 ημ. δεν διέφερε για θερμοκρασίες 5-35oC. Παρουσία αλάτων και έλλειψη υγρασίας στο έδαφος μειώνουν τόσο την ταχύτητα όσο και το ποσοστό φυτρώματος. Σε χαμηλό φωτισμό, οι βλαστοί των νεαρών φυταρίων κατά το φύτρωμα τείνουν να γίνονται λεπτότεροι σε σύγκριση με εκείνους που αναπτύσσονται σε υψηλό φωτισμό.

Πρόβλημα στη μηδική αποτελούν οι «σκληροί σπόροι», δηλ. οι σπόροι που ενώ έχουν στο ακέραιο τη ζωτικότητά τους δεν μπορούν να απορροφήσουν νερό και να φυτρώσουν, όταν τοποθετηθούν σε υγρό περιβάλλον και κατάλληλη θερμοκρασία. Το ποσοστό των σκληρών σπόρων είναι γενετικό χαρακτηριστικό εξαρτάται όμως σημαντικά από τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, κατά τη διάρκεια και μετά την ωρίμανση του σπόρου. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τη μεγαλύτερη επίδραση από τους κλιματικούς παράγοντες την ασκεί η θερμοκρασία. Όταν οι θερμοκρασίες κατά την ωρίμανση των σπόρων και αμέσως μετά είναι υψηλές, το ποσοστό σκληρών σπόρων είναι μικρό (<20%). Ορισμένες ποικιλίες αναπτύσσουν μεγαλύτερο ποσοστό σκληρών σπόρων από άλλες. Η ίδια όμως ποικιλία όταν καλλιεργείται σε διαφορετικές περιοχές, σε διαφορετικούς αγρούς και σε διαφορετικά έτη, αναπτύσσει διαφορετικά ποσοστά σκληρών σπόρων. Η διαπερατότητα του περισπερμίου μεταβάλλεται με το χρόνο. Η ταχύτητα και η ένταση της μεταβολής εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία αποθήκευσης του σπόρου και τους μικροτραυματισμούς του περισπερμίου κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, της συντήρησης και της συσκευασίας. Όταν η συγκομιδή γίνει με το χέρι είναι δυνατόν το 100% των σπόρων να είναι σκληροί, ενώ με μηχανική συγκομιδή συνήθως το ποσοστό είναι μικρότερο από 60%.

Οι τρεις κυριότεροι τρόποι που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανική κλίμακα για τη μείωση του ποσοστού των σκληρών σπόρων είναι:

  • αποθήκευση με διάφορους συνδυασμούς χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών, υγρασίας και υψηλής πίεσης, υπέρυθρες ακτίνες, υψηλή συχνότητα ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά.
  • ανάμειξη ποσότητας σπόρου που περιέχει μικρό ποσοστό σκληρών σπόρων με σπόρο άλλης παρτίδας της ίδιας ποικιλίας με υψηλό ποσοστό, ώστε το μίγμα να έχει ενδιάμεσο ποσοστό σκληρών σπόρων,
  • δημιουργία αμυχών στην επιφάνεια των σπόρων με μηχανικό τρόπο. Στην τελευταία περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ώστε να μην τραυματιστεί το έμβρυο.

Η ζωτικότητα των σπόρων της μηδικής μπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια. Αναφέρεται διατήρηση του 30% της φυτρωτικής ικανότητας του σπόρου μετά από 62 έτη.

Ανάπτυξη νεαρών φυταρίων

Η ανάπτυξη των νεαρών φυταρίων είναι βραδύτερη εκείνης των βλαστών της αναβλάστησης και αποδίδεται στη μειωμένη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, στην έλλειψη αζωτοδέσμευσης και στο ότι δεν έχουν σχηματισθεί ακόμη οι κεφαλές. Επίσης βραδύτερη είναι και η εμφάνιση των φαινολογικών σταδίων.

Η έλλειψη υγρασίας στο έδαφος μειώνει την ανάπτυξη της ρίζας, τον αριθμό των βλαστών των νεαρών φυτών, τον αριθμό των οφθαλμών ανά φυτό , το ύψος των φυτών και την αναλογία υπέργειου προς υπόγειο τμήμα του φυτού. Η αυξημένη αλατότητα του εδάφους σταματά την ανάπτυξη των νεαρών φυτών και σε υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων τα φυτά πεθαίνουν. Ταχύτερη ανάπτυξη των νεαρών φυταρίων γίνεται στους 20-30oC, ενώ η ταχύτητα αύξησης μειώνεται αισθητά σε θερμοκρασίες κατώτερες από 10oC και μεγαλύτερες από 37oC. Ο λόγος ρίζες/υπέργειο τμήμα των νεαρών φυταρίων είναι μικρότερος στις υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις χαμηλότερες.