Βραχείας φωτοπεριόδου ποικιλία φραουλιάς Snuswap

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Νέα ποικιλία, με καρπό μεγάλο και κωνικό, κατάλληλος για νωπή χρήση. Πολύ παραγωγικό φυτό, παράγει πολλούς στόλωνες, φυτό ζωηρό. Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στο κρύο. Είναι ευαίσθητη στη φυτοφθόρα και ελαφρώς ευαίσθητη στη σεπτόρια και ωΐδιο. Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στον τετράνυχο.