Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 15:20, 12 Μαρτίου 2013 υπό τον A papageorgiou (Συζήτηση)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  1. Τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων οργανώνονται και διοικούνται ως ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τον νόμο 4015/2011, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις (ΣΑΟ) και οι οικείες κατά περίπτωση περιφερειακές αυτοδιοικήσεις (έμποροι αγροτικών προϊόντων και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες, καθώς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, από κοινού, πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 60 % του μετοχικού κεφαλαίου). Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ) που μετέχουν σε εταιρείες δημοπρατηρίων διαθέτουν την παραγωγή τους μέσω των αντίστοιχων δημοπρατηρίων.
  2. Στα δημοπρατήρια έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο έμποροι, οι οποίοι έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών.Η εκκαθάριση των διενεργούμενων από τα δημοπρατήρια εμπορικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης και της εξόφλησης των παραγωγών των αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την διάθεση των προϊόντων αυτών μέσω των δημοπρατηρίων.
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αποφασίζεται η ίδρυση δημοπρατηρίων, όχι περισσότερων από δύο σε κάθε περιφέρεια. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζεται η αρχική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις του καταστατικού τους.
  4. Τα δημοπρατήρια εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εποπτεία αφορά στην τήρηση των διατάξεων του καταστατικού του κάθε δημοπρατηρίου, με σκοπό την σταθερότητα των τιμών των αγροτικών προϊόντων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια των σχετικών συναλλαγών και ιδίως την προστασία του αγροτικού εισοδήματος. Τα σχετικά με την άσκηση της εποπτείας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.