Εμπορία και αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 12:31, 6 Ιουνίου 2016 υπό τον K kaponi (Συζήτηση | συνεισφορές)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Διακαιολογητικά για χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 • Αντίγραφο πτυχίου (γεωπόνου, τεχνολόγου γεωπονίας φυτικής παραγωγής ή θερμοκηπιακών καλλιεργειών ή διοίκησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων), με βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ σε περίπτωση αλλοδαπού τίτλου σπουδών για την ισοτιμία.
 • Υπεύθυνη Δήλωση επιστήμονα (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης).
 • Αντίγραφο εταιρικού (σε περίπτωση εταιρείας).
 • Επίδειξη απολυτηρίου στρατού ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο (για τους άνδρες).
 • Νόμιμα παραστατικά ασφαλιστικού φορέα, όπου θα φαίνεται ως μόνο αντικείμενο εργασίας η εμπορία ΦΠΠ, γεωργικών εφοδίων, φυτών και εξοπλισμού αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής Άδειας του κτιρίου στέγασης.
 • Επικυρωμένο Σχέδιο Κάτοψης με τις διαστάσεις όλες. (Όχι μικρότερο των 40 τ.μ.)
 • Βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι το κατάστημα διαθέτει επαρκή μέσα πυρόσβεσης
 • Παράβολο:

Για χορήγηση Νέας Άδειας Εμπορίας:..…………………………………..... 700 €.

Για Ανανέωση ή Τροποποίηση υπάρχουσας Άδειας Εμπορίας:..………. 350 €.

Προϋποθέσεις καταστημάτων για να τύχουν άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 • Να είναι το λιγότερο 40 τ.μ.
 • Να είναι ισόγειο.
 • Να διαθέτει WC και νιπτήρα και όλες τις Υγειονομικές Διατάξεις.
 • Να διαθέτει δυναμικό εξαερισμό ανάλογο του όγκου του, του είδους των ΦΠΠ και της ποσότητάς των. Ο σωλήνας εξαέρωσης να υπερβαίνει κατά 2 μ. τη στέγη του κτιρίου.
 • Τα ζιζανιοκτόνα να είναι χωριστά από τα άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα . Τα ορμονικά ζιζανιοκτόνα (M.C.P.A κλπ) να είναι κλεισμένα σε προθήκες.
 • Τα 1ης κατηγορίας τοξικότητας φυτοπροστατευτικά προϊόντα με ένδειξη Τ+ να είναι κλειδωμένα σε προθήκες.
 • Να διαθέτει Α΄ Βοήθειες με αντίδοτα. (Ατροπίνη, Βιταμίνη Κ, κλπ.).

Δικαιολογητικά άδειας αποθήκευσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 • Αίτηση (Υπόδειγμα Αίτησης)
 • Αντίγραφο πτυχίου (γεωπόνου, τεχνολόγου γεωπονίας φυτικής παραγωγής ή θερμοκηπιακών καλλιεργειών ή διοίκησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων), με βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ σε περίπτωση αλλοδαπού τίτλου σπουδών για την ισοτιμία.
 • Υπεύθυνη Δήλωση επιστήμονα (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης)
 • Αντίγραφο εταιρικού (σε περίπτωση εταιρείας).
 • Επίδειξη απολυτηρίου στρατού ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας του κτιρίου στέγασης
 • Επικυρωμένο Σχέδιο Κάτοψης με τις διαστάσεις όλες. (Όχι μικρότερο των 40 τ.μ.)
 • Βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι η αποθήκη διαθέτει επαρκή μέσα πυρόσβεσης
 • Παράβολο:

Για χορήγηση Νέας Άδειας Αποθήκευσης:..………………….…………............. 350 €

Για Ανανέωση ή Τροποποίηση υπάρχουσας Άδειας Αποθήκευσης: … 175 €

   • Η ανανέωση γίνεται εφόσον η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβληθεί πριν τη λήξη της άδειας. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η επαναχορήγηση νέας άδειας.