Επείγουσα σφαγή στο σφαγείο

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αν ένα ζώο έχει ένα ατύχημα στο σφαγείο ή δείχνει ότι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ταλαιπωρήθηκε (πονούσε ή υπέφερε) πρέπει να επιθεωρείται και να σφάζεται κατά προτεραιότητα.

Όταν τα ζώα μπορούν να μετακινούνται από το χώρο σταυλισμού στο χώρο σφαγής ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να βεβαιωθεί ότι υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα απελευθέρωσης των ζώων σε λειτουργία και να εξασφαλίσει ότι κάθε ζώο που απαιτεί έλεγχο πριν από τη σφαγή :

  • είναι εύκολα προσβάσιμο,
  • σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μόνο ζώα τα οποία έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή.

Τα ζώα δεν πρέπει να μετακινηθούν από το χώρο σταυλισμού στο χώρο σφαγής πριν την ολοκλήρωση της επιθεώρησης προ της σφαγής, συμπληρώσεως των εντύπων και υπογραφής τους από τον επίσημο κτηνίατρο.

Προσοχή πρέπει να δίνεται σε περίπτωση υπόπτων ζώων και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ανά περίπτωση :

  • σε ζώα που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα της ασθένειας, νόσου ή διαταραχής
  • σε ζώα που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα της ασθένειας να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα, ειδικά ως ασθένεια υποχρεωτικής δήλωσης
  • σε ζώα που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα ασθένειας ή διαταραχή που ενδέχεται να καταστήσει τα νωπά κρέατα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση
  • σε ζώα που παρουσιάζουν σημάδια κόπωσης ή στρες : όταν υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχουν χορηγηθεί παράνομες απαγορευμένες ουσίες ή κτηνιατρικά φάρμακα που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των καταλοίπων. Ζώα που μπορεί να περιέχουν κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε επίπεδα υψηλότερα από τα επίπεδα που επιτρέπει η νομοθεσία πρέπει να υποβληθούν σε εξέταση (δειγματοληψία και ανάλυση).

Σε περίπτωση προγραμμάτων εκρίζωσης ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να επιβάλλει τους όρους που έχουν ήδη καθοριστεί από την αρμόδια αρχή, για τη σφαγή ζώων στο πλαίσιο των προγραμμάτων πχ. σε περίπτωση βρουκέλωσης, φυματίωσης ή άλλων ζωοανθρωπονόσων.

Σε περίπτωση υπόπτου ζώου, αυτό οδηγείται σε κελί απομόνωσης και συμπληρώνονται τα κατάλληλα έντυπα.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Εγχειρίδιο για τον επίσημο έλεγχο στα σφαγεία οπληφόρων (μηρυκαστικά - χοίροι) - καθήκοντα ελέγχου", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής