Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές ρυζιού

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 08:09, 17 Ιουνίου 2016 υπό τον K kaponi (Συζήτηση | συνεισφορές)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Εισαγωγές ρυζιού

Οι εισαγωγές ρυζιού διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση.

  1. Εισαγωγές ρυζιού με δασμολογική ποσόστωση. Η ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής ρυζιού (πλην προέλευσης Μπαγκλαντές και Αιγύπτου) "ανοίγει" την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, κατανέμεται ανά χώρα και υποδιαιρείται σε υποπεριόδους. Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού με δασμολογική ποσόστωση (πλην προέλευσης Μπαγκλαντές και Αιγύπτου) γίνεται τις οκτώ (8) πρώτες εργάσιμες ημέρες του πρώτου μήνα κάθε υποπεριόδου, το ποσό της εγγύησης εξαρτάται από το είδος του ρυζιού και η διάρκεια ισχύος τους είναι τρεις (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. Η ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής ρυζιού προέλευσης Μπαγκλαντές και Αιγύπτου "ανοίγει" την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους αντίστοιχα. Η υποβολή των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού προέλευσης Μπαγκλαντές και Αιγύπτου γίνεται κάθε εβδομάδα, το ποσό της εγγύησης είναι 30 €/τόνο και η διάρκεια ισχύος τους είναι δύο (2) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. Όταν οι αιτούμενες ποσότητες εισαγωγής κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα της ποσόστωσης, η Επιτροπή καθορίζει συντελεστή κατανομής των αιτηθέντων ποσοτήτων, απορρίπτει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν τις επόμενες εβδομάδες και διακόπτει την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
  2. Εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού χωρίς δασμολογική ποσόστωση γίνεται κάθε μέρα μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδας, το ποσό της εγγύησης είναι 30 €/τόνο (εκτός από τα θραύσματα ρυζιού που η εγγύησή τους είναι 1 €/τόνο) και η διάρκεια ισχύος τους είναι δύο (2) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. Για ρύζι Basmati προέλευσης Ινδίας και Πακιστάν, η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας από τη χώρα προέλευσης και το ποσό της εγγύησης είναι 70 €/τόνο. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.
  • Εξαγωγές ρυζιού

Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού γίνεται κάθε μέρα μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδας, το ποσό της εγγύησης είναι 3 €/τόνο και η διάρκεια ισχύος τους είναι εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα έκδοσής τους. Για τις εξαγωγές ρυζιού δεν χορηγείται σήμερα εξαγωγική επιστροφή.

Δικαιούχοι: Εταιρείες (ΑΕ,ΟΕ,ΕΠΕ,ΑΕΒΕ κτλ) και προσωπικές εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο.