Καταπολέμηση ζιζανίων μίσχανθου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η καταπολέμηση ζιζανίων είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την περίοδο εγκατάστασης και τα πρώτα 2 έτη της καλλιέργειας. Μετά την περίοδο αυτή, η ζιζανιοκτονία είναι δευτερεύουσας σημασίας καθώς ο μίσχανθος ως πολυετές, υψηλόκορμο φυτό παρουσιάζει μεγάλη ανταγωνιστικότητα ενώ παράλληλα το επιφανειακό στρώμα που δημιουργείται από την πτώση των φύλλων του φυτού κατά τη διάρκεια ωρίμανσης συμβάλλει επίσης στον αποτελεσματικό έλεγχο των ζιζανίων. Η εφαρμογή ζιζανιοκτόνων, όπως πχ. οι σουλφονιλουρίες και οι ατραζίνες, καταπολεμά επιτυχώς τα πλατύφυλλα ζιζάνια. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ζιζανιοκτόνων όταν το ύψος της καλλιέργειας είναι μεγαλύτερο του 1m.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ενεργειακές Καλλιέργειες - Βιοκαύσιμα, των Σκαράκη Γεώργιου (Καθηγητής ΓΠΑ), Κορρέ Νικολάου (MSc, PhD) και Παυλή Ουρανίας (MSc, PhD), Αθήνα 2008.