Καταπολέμηση ζιζανίων σκόρδου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προφυτρωτικά (αµέσως µετά το φύτεµα των σκελίδων):

  • Butralin (Amex EC): Σε συγκέντρωση 240-360gr/στρ. Εφαρµόζεται σε σύντοµο διάστηµα µετά το φύτεµα, και ενσωµατώνεται µε ελαφρύ πότισµα. Καταπολεµά τα ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα.
  • Chlorthal-dimethyl (Dachtal): Σε συγκέντρωση 600-1.100gr δραστικής ουσίας το στρέµµα, σε 50lt νερό. Εφαρµόζεται µετά την φύτευση και πριν φυτρώσουν τα ζιζάνια ή σε οποιοδήποτε στάδιο µετά από σκάλισµα, κατά προτίµηση σε υγρό έδαφος. Καταπολεµά τους βλαστάνοντες σπόρους των ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων.
  • Pendimethalin (Stomp 330 E): Σε συγκέντρωση 130-200gr δραστικής ουσίας σε 25-50lt νερό το στρέµµα. Εφαρµόζεται αµέσως µετά την φύτευση, σε υγρό έδαφος. ∆εν συνιστάται στα πολύ αµµώδη εδάφη ή εδάφη µε οργανική ουσία πάνω από 5%. Καταπολεµά τα ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα.
  • Prometryne (Γκεζαγκράντ, Προµεζίλ, κ.α.): Σε συγκέντρωση 100-150gr/στρέµµα. Εφαρµόζεται µετά από φύτεµα και ενσωµατώνεται µε ελαφρύ πότισµα. Καταπολεµά τα ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα. ∆εν συνιστάται για αµµώδη εδάφη. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα εάν ακολουθήσουν πολλές

βροχές.

Μεταφυτρωτικά (όταν τα φυτά της καλλιέργειας αποκτήσουν 3-5 φύλλα):

  • Alloxydim (Ζιζαλόν): Σε συγκέντρωση 110-150gr/στρ. Εφαρµόζεται όταν τα ζιζάνια αποκτήσουν 1-4 φύλλα, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. Καταπολεµά τα ετήσια αγρωστώδη. ∆εν πρέπει να γίνεται συγκοµιδή προτού περάσει ένας µήνας από την εφαρµογή.
  • Ioxynil (Totril): Σε συγκέντρωση 65gr/στρ. Εφαρµόζεται όταν τα φυτά της καλλιέργειας έχουν αποκτήσει το 3ο φύλλο και απαιτείται καλή διαβροχή των ζιζανίων (80-100lt νερό/στρ.). Καταπολεµά τα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια.
  • Linuron (Afalon κ.α.): Σε συγκέντρωση 50-75gr δραστικής ουσίας σε 40-80lt νερό το στρέµµα. Εφαρµόζεται όταν τα φυτά αποκτήσουν 3-5 φύλλα. ∆εν συνιστάται για τα αµµώδη και τυρφώδη εδάφη. Καταπολεµά και τα φυτρωµένα νεαρά ζιζάνια των ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων.
  • Methabenzthiazuron (Tridunil): Σε συγκέντρωση 140-175gr δραστικής ουσίας σε 15-20lt νερό το στρέµµα. Εφαρµόζεται όταν η καλλιέργεια αποκτήσει 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια είναι ακόµα µικρά. ∆εν συνιστάται για πολύ αµµώδη και τυρφώδη εδάφη. Καταστρέφει τόσο τους βλαστάνοντες σπόρους των ζιζανίων όσο και τα νεαρά ζιζάνια των ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Η καλλιέργεια του σκόρδου και οι θεραπαυτικές του ιδιότητες, πτυχιακή μελέτη του φοιτητή Λέκκα Στυλιανού, Ηράκλειο 2006.