Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Μέτρα ειδικής στήριξης στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 για ζωική παραγωγή»

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Home < Μέτρα ειδικής στήριξης στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73 < 2009 για ζωική παραγωγή

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουτάκια επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • (τρέχουσα | προηγούμενη) 08:13, 8 Ιανουαρίου 2013A papageorgiou (Συζήτηση). . (2.044 bytes) (+2.044). . (Νέα σελίδα με '{{{top_heading|==}}}[[Άρθρο 68-μέτρο 3|Μέτρο 3 − Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργο...')