Μέτρο 121 "Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα (non-food) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το Μέτρο 121 είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα.

Έτσι, μέσω του Μέτρου 121 μπορούν να επιδοτηθούν διάφορες δράσεις κάθε φορά όπως:

  • Η αγορά τρακτέρ
  • Η κατασκευή θερμοκηπίου ή εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος θερμοκηπίου
  • Η εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων ή ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
  • Η εγκατάσταση νέων καλλιεργειών {πχ αρωματικά φυτά, μανιτάρια κλπ.)
  • Αγορά, μετφορά και εγκατάσταση ανανεώσημων πηγών ενέργειας
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης νερού
  • Αγορά διαφόρων μηχανημάτων με τα παρελκόμενά τους
  • Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων με στόχο την καθετοποίηση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και άλλα.