Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 13:43, 23 Ιουνίου 2015 υπό τον K kaponi (Συζήτηση | συνεισφορές)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι εγκαταστάσεις των πτηνοτροφείων [1] πρέπει να πληρούν κάποια πρότυπα.

Τα γενικά πρότυπα που πρέπει να τηρούν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 374 (Φ.Ε.Κ. 251/Α/22−10−2001)[2] περί της προστασίας των ζώων στα εκτροφεία, σε κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση, είναι:

  • Να υπάρχει ελευθερία κινήσεων των ζώων και σε περίπτωση περιορισμού τους, να υπάρχει επαρκής χώρος για τις φυσιολογικές ανάγκες τους και τις ανάγκες συμπεριφοράς τους,
  • Τα υλικά και ο εξοπλισμός με τα οποία έρχονται σε επαφή τα ζώα θα πρέπει να μην είναι επιβλαβή γι’ αυτά, και
  • Να εξασφαλίζονται κατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία και φωτισμός.

Eιδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχείες

Φωλιά
Ποτίστρα
Ταΐστρα
Κατασκευασμένα μετά από 1-1-2003
Υποχρέωση Προδιαγραφές
Επιφάνεια κλωβού ανά όρνιθα 750 cm2
Ύπαρξη φωλιάς Υποχρεωτικό
Ύπαρξη στρωμνής Υποχρεωτικό
Ύπαρξη κούρνιας ανά όρνιθα 15 cm
Ταΐστρα 12 cm
Κατάλληλες ποτίστρες Υποχρεωτικό
Διάδρομοι μεταξύ κλωβοσειρών 90 cm
Ύπαρξη εξοπλισμού ξυσίματος νυχιών Υποχρεωτικό
Κατασκευασμένα πριν από 1-1-2003
Υποχρέωση Προδιαγραφές
Επιφάνεια κλωβού ανά όρνιθα 550 cm2
Ταΐστρα 10 cm
Κατάλληλες ποτίστρες 10 cm/όρνιθα
Κάθε όρνιθα έχει πρόσβαση σε 2 πιπίλες ή κύπελλα Υποχρεωτικό
Ύπαρξη εξοπλισμού ξυσίματος νυχιών Υποχρεωτικό

Eιδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής σε άλλα συστήματα εκτροφής

Πτηνοτροφική εγκατάσταση
Πτηνοτροφική εγκατάσταση
Υποχρέωση Προδιαγραφές
Μήκος μετώπου γραμμικής ταϊστρας/όρνιθα 10 cm
Μήκος μετώπου κυκλικής ταϊστρας/όρνιθα 4 cm
Μήκος μετώπου γραμμικής ποτίστρας/όρνιθα 2,5 cm
Μήκος μετώπου κυκλικής ποτίστρας/όρνιθα 1 cm
Σχέση αρ. θηλάστρων ή κυπέλων/αρ. ορνίθων 1/10
Αρ. κυπέλων ή θηλάστρων που έχει πρόσβαση κάθε όρνιθα 2
Αρ. ατομικών φωλιών/αριθμό ορνίθων 1/7
Επιφάνεια συλλογικών φωλέων/αρ. ορνίθων 1 m2/120 όρνιθες
Διαθέσιμος χώρος κουρνιάστρας/όρνιθα 15 cm2/όρνιθα
Οριζόντια απόσταση μεταξύ κουρνιαστρών 30 cm
Oριζόντια απόσταση μεταξύ κούρνιας και τοίχου 20 cm
Τοποθέτηση κουρνιάστρας όχι πάνω απο την στρώμνη Υποχρεωτικό
Σχέση επιφάνειας στρωμνής/επιφάνεια δαπέδου 1/3
Επιφάνεια στρώμνης/όρνιθα 250 m2
Το δάπεδο θα πρέπει να υποβαστάζει όλα τα μπροστινά νύχια κάθε ποδιού Υποχρεωτικό

Eιδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής σε συστήματα εκτροφής με πολλαπλά επίπεδα κίνησης των ορνίθων

Ισχύουν επιπλέον των στοιχειωδών απαιτήσεων:

  • Μέγιστος αρ. επαλλήλων επιπέδων 4,
  • Ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ επιπέδων 45 cm.

Άλλα συστήματα που επιτρέπουν την χρήση εξωτερικού χώρου πέραν των στοιχειωδών απαιτήσεων

Υποχρέωση Προδιαγραφές
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος επικοινωνίας εσωτερικού–εξωτερικού χώρου 35 cm
Ελάχιστο μήκος ανοίγματος επικοινωνίας εσωτερικού–εξωτερικού χώρου 40 cm
Σχέση μήκους ανοίγματος/αριθμό ορνίθων (ελάχιστο) 2 m/1000 όρνιθες
Διατήρηση δαπέδου εξωτερικού χώρου σε καλή κατάσταση Υποχρεωτικό
Να παρέχεται προστασία από καιρικές συνθήκες και αρπακτικά Υποχρεωτική
Πυκνότητα (μέγιστη) αριθμού ορνίθων/m2 ωφέλιμης επιφάνειας 9 όρνιθες/m2

Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων συμβατικής παραγωγής κρέατος

Η μέγιστη πυκνότητα εκτροφής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 33Kg ανά m2 ή 39Kg ανά m2 θαλάμου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οδηγίας 2007/43 ΕΚ.

Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων ειδικών εκτροφών

Πρόκειται για πρότυπα που αφορούν στην εκτατική εκτροφή, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακής ελευθέρας βοσκής και απεριόριστης ελευθέρας βοσκής.

Ο αντίστοιχος συντελεστής επιφάνειας διαβίωσης ανά m2 επιφάνειας δαπέδου για τα κοτόπουλα είναι ο εξής: 15 πτηνά (<25Kg ΖΒ), 13 πτηνά (<27,5Kg ΖΒ), 12 πτηνά (<25Kg ΖΒ), 12 πτηνά (<25Kg ΖΒ).

Για κοτόπουλα σε κινητά σπίτια με επιφάνεια < 150m2 ανοιχτά κατά τη νύχτα, ο συντελεστής επιφάνειας διαβίωσης για κοτόπουλα παραδοσιακής ελευθέρας βοσκής είναι 20 πτηνά (που δεν υπερβαίνουν τα 40 Kg ΖΒ) και για απεριόριστης ελευθέρας βοσκής επίσης 20 πτηνά (που δεν υπερβαίνουν τα 40 Kg ΖΒ).

Η αντίστοιχη ηλικία σφαγής είναι μετά την 56η ημέρα για τις 2 πρώτες εκτροφές (εκτατικής εκτροφής και ελευθέρας βοσκής) και μετά την 81η ημέρα για τις 2 τελευταίες (παραδοσιακής ελευθέρας βοσκής και απεριόριστης ελευθέρας βοσκής).

Τέλος ακολουθούν στοιχεία όπως ο αριθμός των κοτόπουλων ανά πτηνοτροφείο, το άθροισμα μήκους ανοιγμάτων κυκλοφορίας πτηνών, η διάρκεια τελικού σταδίου εγκλεισμού κ.ά.

Διαρκής καθημερινή πρόσβαση σε υπάιθριους χώρους με βλάστηση τουλάχιστον κατα το 1/2 διάρκειας ζωής τους για τα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής και συνεχής πρόσβαση για τα κοτόπουλα απεριόριστης ελευθέρας βοσκής. Η ελάχιστη επιφάνεια των ανωτέρω υπαίθριων χώρων είναι 1m2 ανά πτηνό (για τα ελευθέρας βοσκής) και απεριόριστη (για τα απεριόριστης ελευθέρας βοσκής κοτόπουλα). Η εγκατάσταση κάθε επιφάνειας παραγωγής είναι max 1600m2 για τα κοτόπουλα παραδοσιακής και απεριόριστης ελευθέρας βοσκής. Ο αριθμός των κοτόπουλων ανά πτηνοτροφείο γι'αυτές τις δύο εκτροφές είναι max 4,800.

Το άθροισμα μήκους των ανοιγμάτων κυκλοφορίας των πτηνών είναι min 4 m ανά 100m2 επιφάνειας κτιρίου για τις εκτροφές ελευθέρας βοσκής.

Η διάρκεια τελικού σταδίου εγκλεισμού για τα κοτόπουλα παραδοσιακής και απεριόριστης ελευθέρας βοσκής είναι 15 ημέρες μετά την 90η ημέρα ηλικίας.Βιβλιογραφία

  1. Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης
  2. Π.Δ. 374 (Φ.Ε.Κ. 251/Α/22−10−2001)