Σταβλικές εγκαταστάσεις ιπποειδών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εγκαταστάσεις ιπποειδών

Είναι οι μόνιμες ή προσωρινές κατοικίες των ίππων. Η καλή διαρρύθμιση και η συντήρησή τους είναι σπουδαίοι παράγοντες για την υγεία των ζώων. Η κατοικία πρέπει πάντα να περιβάλλεται από χώρο ελεύθερης άσκησης, βόσκησης ή έστω βόλτας, στοιχεία απαραίτητα για την ψυχική υγεία των κινητικών αυτών ζώων. Στάβλος είναι κάθε μόνιμα στεγασμένο κτίσμα με χωριστά δωμάτια (boxes) για την ατομική διαβίωση. Ιπποστάσιο είναι μόνιμοι ή ημιμόνιμοι χώροι (π.χ. σκηνές, προκατασκευασμένα), έστω χωρίς μόνιμη στέγη αλλά με χωρίσματα μεταξύ των ζώων (stalls). Τέλος όρχοι είναι τα προσωρινά καταλύματα συλλογικής διαβίωσης κάτω από πρόχειρη στέγη (λ.χ. το καλοκαίρι, σε αγώνες, πορείες), κατά προτίμηση κοντά σε πηγή πόσιμου ύδατος, όπως ποτάμι, λίμνη ή δεξαμενή. Υπάρχουν εκατοντάδες μορφές στάβλων για κάθε είδος ζώου, ακόμα και προγράμματα η/υ που βασίζονται στο κλίμα, τον προσανατολισμό, το περιβάλλον, το είδος εργασίας, την εκμετάλλευση και άλλα στοιχεία διαβίωσης. Τα πιο βασικά στοιχεία για συλλογικούς στάβλους αλόγων όποιας εργασίας ή άθλησης είναι τα παρακάτω:

  • Η χωρητικότητα: τα άλογα θέλουν 840m3 αέρα το 24ωρο (35m3/ώρα) για το τεράστιο αναπνευστικό τους σύστημα. Αυτή η αναλογία ορίζει τη "βιωσιμότητα" του στάβλου π.χ. για 10 άλογα πρέπει ο κυβισμός να είναι >350m3. Αν ο βιώσιμος χώρος σταβλίζει 12 ή 15 ζώα ο αέρας του κινδυνεύει να αλλοιωθεί απ' την αναπνοή, άδηλη διαπνοή, αναθυμιάσεις ούρων, κοπράνων και να εισπνέεται ακατάλληλο μίγμα αέρα. Οι διαστάσεις των boxes στάβλισης είναι 3,5x3,5x3,5=43m3 που καλύπτουν το βιώσιμο χώρο και αφήνουν περιθώριο ασφαλείας στην επάρκεια αέρα. Στα ιπποστάσεια η απόσταση μεταξύ των ζώων είναι 1,5m (αν δεν υπάρχουν χωρίσματα) μέχρι 1,75m (όταν υπάρχουν). Τέλος, κάθε είδος στάβλισης πρέπει να έχει διάδρομο κυκλοφορίας πλάτους 2-3 μέτρων.
  • Ο εξαερισμός: ο καλός εξαερισμός κι ο άπλετος φωτισμός εξασφαλίζονται με τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού και τεχνητού φωτισμού. Όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα λόγω κόστους, είναι αναγκαία η πρόβλεψη 2 τουλάχιστον θυρών στο στάβλο (κατά προτίμηση στο βορρά-νότο) και ενός παραθύρου στο κάθε box (ανατολή-δύση) αλλά πιο ψηλά απ'τα κεφάλια των ζώων. Το θέρος πόρτες και παράθυρα πρέπει να είναι ανοιχτά μέρα-νύχτα αν όμως είναι εφικτό με προστασία από σίτες. Σε περίπτωση καταιγίδων, ισχυρών ανέμων κ.λπ. πρέπει να κλείνουν όλα για περίπου 1,5 ώρα. Μετά παραμένουν κλειστά απ' την πλευρά του ανέμου κι ανοίγουν μόνο αυτά της απέναντι πλευράς, όπως και το χειμώνα. Γενική επιδίωξη ανεξάρτητα εποχής ή συνθηκών πρέπει να είναι η εξασφάλιση θερμοκρασίας 12oC έως το πολύ 25oC στο εσωτερικό του στάβλου σε συνδυασμό της εναλλαγής του αέρα -όταν υπάρχει κλιματισμός- τουλάχιστον μία φορά την ώρα προς απομάκρυνση της αμμωνίας.
  • Η στρωμνή: πρέπει να 'χει ομοιόμορφο πάχος τουλάχιστον 10 εκ., να είναι στεγνή, καθαρή και να κατασκευάζεται σωστά. Το μισό άχυρο στρωμνής για μία εβδομάδα στρώνεται ομοιόμορφα και συμπιέζεται καλά. Μετά κάθε πρωί η λερωμένη από κόπρανα/ούρα στρωμνή αφαιρείται κι ανανεώνεται με φρέσκια, στο δε τέλος μίας ή δύο εβδομάδων η στρωμνή αφαιρείται, πλένεται το δάπεδο και μπαίνει νέα στρωμνή. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που αντί αχύρου (προτιμητέο αυτό της κριθής)
Εγκαταστάσεις ιπποειδών