Άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους εσωτερικών υδάτων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους εσωτερικών υδάτων χορηγείται σε αξιόπλοα σκάφη που εγγράφονται σε Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών Εσωτερικών Υδάτων (λιμνών, ποταμών, λιμνοθαλασσών και λοιπών υδάτινων σχηματισμών γλυκών και υφάλμυρων υδάτων) και αλιεύουν αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα.

Η άδεια αλιείας του επαγγελματικού σκάφους εσωτερικών υδάτων είναι το μόνο αποδεικτικό στοιχείο του δικαιώματος χρησιμοποίησης του σκάφους για αλιεία καθώς και των αλιευτικών εργαλείων με τα οποία επιτρέπεται η αλιεία.

Η ειδική άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους εσωτερικών υδάτων χορηγείται επιπλέον της άδειας αλιείας σκάφους και του δίνει το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλιευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος σε δεδομένη περιοχή ή για δεδομένο τύπο αλιείας υπό ειδικές προϋποθέσεις.

Η έκδοση και η ανανέωση της άδειας αλιείας επαγγελματικού σκάφους εσωτερικών υδάτων είναι ανεξάρτητη του δικαιώματος αλιείας του χρησιμοποιούντος το σκάφος ο οποίος οφείλει να ακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων υδάτων).

Ο πλοιοκτήτης / συμπλοιοκτήτης επαγγελματικού σκάφους αλιείας εσωτερικών υδάτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Σχετικές σελίδες