Άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους τύπου Α

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους τύπου Α χορηγείται σε μηχανοκίνητα αξιόπλοα σκάφη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο με ολικό μήκος από 4 μέτρα και άνω, των οποίων οι πλοιοκτήτες, σε ποσοστό 100 % πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια :

  • Είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 έως 64 ετών κάτοχοι ατομικής επαγγελματικής άδεια;ς αλιείας, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο το επάγγελμα του αλιέα και δε συνταξιοδοτούνται από οποιοδήποτε φορέα (ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΙΚΑ, κα) ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποκλειστικό αντικείμενο την εκμετάλλευση αλιευτικών σκαφών εφοδιασμένων με το αλιευτικό εργαλείο γρι - γρι (PS) ή / και τράτα βυθού με πόρτες (ΟΤΒ).
  • Ποσοστό 50 % τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους προέρχεται από την αλιευτική δραστηριότητα ενώ ορίζεται σε 40 % τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος για τους ασχολούμενους σε αλιευτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους.
  • Έχουν δηλώσει στην αρμόδια ΔΟΥ έναρξη εργασιών στη δραστηριότητα "θαλάσσια αλιεία".
  • Είναι κάτοχοι άδειας πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους σε ισχύ.

Σχετικές σελίδες