Άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους τύπου Β

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους τύπου Β χορηγείται σε αξιόπλοα σκάφη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο που αλιεύουν μόνο με δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία και των οποίων οι πλοιοκτήτες σε ποσοστό 100 % πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια :

  • Είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, κάτοχοι ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ή στο ΝΑΤ υπό την προϋπόθεση της απασχόλησης τους σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον επί μια πενταετία ή στο ΙΚΑ υπό την προϋπόθεση της απασχόλησης τους σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον από το 2003 ή συνταξιούχοι των παραπάνω περιπτώσεων.
  • Είναι κάτοχοι άδειας πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους σε ισχύ.
  • Το ποσοστό του 35 % τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος τους προέρχεται από την αλιευτική δραστηριότητα ενώ ορίζεται σε 25 % τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος για τους ασχολούμενους σε αλιευτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους με εξαίρεση τα σκάφη κάτω από 6 μέτρα.

Σχετικές σελίδες