Άδεια αλιείας σκάφους

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για να εργασθεί οποιοδήποτε σκάφος ως αλιευτικό στη θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων υδάτων) ή οποιοδήποτε σκάφος ή πλωτό μέσο μεταφοράς ως βοηθητικό αλιευτικών δραστηριοτήτων εσωτερικών υδάτων ή υδατοκαλλιεργειών, απαιτείται να είναι εφοδιασμένο με άδεια η οποία εκδίδεται και ανανεώνεται μετά τη λήξη της. Άδεια αλιείας σκάφους είναι η άδεια που επιτρέπει τη χρήση σκάφους για την αλιεία υδρόβιων οργανισμών. Εφόσον αφορά αυτά που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη θάλασσα διακρίνεται σε :

Εφόσον αφορά αυτά που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε εσωτερικά νερά και υδατοκαλλιέργειες, διακρίνεται σε :

Επίσης υπάρχει η άδεια αλιείας ερασιτεχνικού σκάφους.

Η άδεια αλιείας σκάφους χορηγείται σε σκάφη ελληνικής σημαίας.

Το βιβλιάριο της άδειας αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο του δικαιώματος να χρησιμοποιηθεί στην αλιεία το σκάφος και για την κατηγορία για την οποία αυτή η άδεια εκδόθηκε. Επίσης, χρησιμεύει ως έγγραφο νομίμου κυκλοφορίας για τα σκάφη για τα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν υποχρεούνται στον εφοδιασμό τους με ναυτολόγιο.

Το παραπάνω βιβλιάριο καθίσταται άδεια αλιείας σκάφους μόνο όταν είναι νόμιμα υπογεγραμμένο από την αρμόδια για την έκδοση Αρχή.

Σχετικές σελίδες