Άδεια εμφιάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (καθαρό οινόπνευμα προς εμφιάλωση)

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Γενικά για τη λειτουργία εμφιαλωτηρίου καθαρού οινπνεύματος χρειάζονται:

 • Έκθεση καταλληλότητας της κατά τόπων αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους
 • Για τους ποτοποιούς: Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
 • Για τους ποτοποιούς: Σχεδιάγραμμα του εργοστασίου και των μηχανημάτων
 • Πιστοποιητικό πυρασφαλείας
 • Προκειμένου για τους ποτοποιούς άδεια άσκησης επαγγέλματος ποτοποιού του κατά τόπου αρμόδιου Τελωνείου (άρθρο 6 παρ. 2 του ν.2969/2001)

Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι:

 • Η άδεια χορηγείται μόνο σε ποτοποιούς και φαρμακοποιούς.
 • Συντάσσεται έκθεση της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας (κατόπιν αυτοψίας) από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι (εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός) που προβλέπονται από το νόμο και τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις για τη λειτουργία του εργοστασίου ή του εργαστηρίου.
 • Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας γίνεται στο αρμόδιο Τελωνείο με προσαρτημένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω.
 • Δεν προβλέπεται κόστος.
 • Αρμόδια αρχή θεωρείται το κατά τόπους αρμόδιο Τελωνείο και συναρμόδια η κατά τόπους αρμόδια Χημική Υπηρεσία.
 • Ο χρόνος διεκπεραίωσης είνια εντός 50 ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολής παραπόνων:

 • Δ/νση ΕΦΚ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Καραγεώργη Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα

Τηλ. 2106987414

 • Δ/νση ΕΦΚ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Καραγεώργη Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα

Τηλ. 2106987414, ΦΑΞ 2106987408, E-MAIL finexcis@otenet.gr

 • Δ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων ποτών, Οίνου & Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα

Τηλ. 2106468272, 2106479000, ΦΑΞ 2106465123, E-MAIL Generaldir@ath.forthnet.gr


Βιβλιογραφία