Άδεια εμφιάλωσης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (φωτιστικό οινόπνευμα)

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Γενικά για τη λειτουργία εργοστασίου ή εργαστηρίου εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύματος χρειάζονται:

  • Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
  • Έκθεση καταλληλότητας της κατά τόπο αρμόδιας Χημικής υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους.
  • Πιστοποιητικό πυρασφαλείας.
  • Σχεδιάγραμμα του εργοστασίου και των μηχανημάτων.

Επιπλέον, να σημειώσουμε ότι:

  • Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας γίνεται στο αρμόδιο Τελωνείο με προσαρτημένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω.
  • Δεν προβλέπεται κόστος ελέγχου.
  • Ο χρόνος διεκπεραίωσης ανέρχεται στις 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.
  • Αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης είναι το κατά τόπο αρμόδιο Τελωνείο και συναρμόδια αρχή η κατά τόπο αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

  • Δ/νση ΕΦΚ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Καραγεώργη Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα

Τηλ. 2106987414, ΦΑΞ 2106987408, E-MAIL finexcis@otenet.gr

  • Δ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων ποτών, Οίνου & Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα

Τηλ. 2106468272, 2106479000, ΦΑΞ 2106465123, E-MAIL Generaldir@ath.forthnet.gr

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι