Άδεια λειτουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την παρασκευή συμπυκνωμένου γλεύκους

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Γενικά για τη λειτουργία εργοστασίου ή οινοποιείου για την παρασκευή συμπυκνωμένου γλεύκους:

  • Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής συμπυκνωμένου γλεύκους ή εργοστασίου παρασκευής ειδών ζαχαροπλαστικής και μαρμελάδων ή εργοστασίων παραγωγής σταφιδίνης, οπωροσακχάρου, χαρουποσιροπίου και αμυλοσιροπίου ή οινοποιείου ή βεβαίωση απαλλαγής υποχρέωσης εφοδιασμού της εν λόγω αδείας, εκδιδόμενη από την κατά τόπον αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης ή Δ/νση Βιομηχανίας, *Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της εκάστοτε Περιφέρειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005.
  • Δήλωση έναρξης και λήξης της εν λόγω δραστηριότητας.
  • Δήλωση ποσότητας γλεύκους προς συμπύκνωση και βαθμών Baume του συμπυκνωμένου γλεύκους που πρόκειται να παραχθεί.
  • Περιγραφή εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης συμπυκνωμένου γλεύκους.
  • Περιγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συμπυκνωμένου γλεύκους.

Επιπλέον, να σημειώσουμε ότι:

  • Η αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης είναι η ίδια σε όλη την Ελλάδα, η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.
  • Το κόστος ανέρχεται σε 29 ευρώ ανά ώρα ελέγχου. Κατά μέσο όρο απαιτούνται 3 - 5 ώρες. Εάν ο έλεγχος πραγματοποιείται εκτός έδρας της Υπηρεσίας τα έξοδα επιβαρύνονται κατά τα πραγματικά έξοδα μετακίνησης και την, κατά τα ισχύοντα, ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων υπαλλήλων. (Α.Υ.Ο. υπ’αριθ. 3002640/1552/06-02-2002 (ΦΕΚ 161/Β).
  • Ο χρόνος διεκπεραίωσης ανέρχεται σε 20 ημέρες.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι