Άδεια παρέκκλισης στη βιολογική γεωργία

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο βιολογικό πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι σποράς και κόνδυλοι πατάτας), τότε γίνεται αίτηση για κατά παρέκκλιση άδεια και χρήση μη βιολογικών σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας.

Πιο συγκεκριμένα η κατά παρέκκλιση άδεια χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:

  • Καμία ποικιλία του είδους που θέλει να προμηθευτεί ο αιτών δεν είναι καταχωρημένη στην ηλεκτρονική βάση βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού της παρούσας.
  • Κανένας προμηθευτής δεν είναι σε θέση να παραδώσει τους σπόρους προς σπορά ή τους κονδύλους πατάτας προς φύτευση πριν τη σπορά ή τη φύτευση στις περιοχές που έχει δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει το προαναφερθέν πολλαπλασιαστικό υλικό, στις περιπτώσεις που ο αιτών τους έχει παραγγείλει εγκαίρως.
  • Η ποικιλία που θέλει να προμηθευτεί ο αιτών δεν είναι καταχωρημένη στη βάση δεδομένων βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού και είναι σε θέση να αποδείξει ότι καμία από τις άλλες καταχωρημένες ποικιλίες του ίδιου φυτικού είδους δεν είναι κατάλληλη και κατά συνέπεια η άδεια είναι σημαντική για τη δική του παραγωγή ή
  • Υπάρχουν λόγοι που εξυπηρετούν την έρευνα και τις δοκιμές μικρής κλίμακας σε αγρούς ή για λόγους διατήρησης κάποιας ποικιλίας.

Διαδικασία χορήγησης άδειας

  • Η αίτηση του Παραρτήματος II της ΚΥΑ 295191/22-4-2009, για τη χορήγηση της άδειας χρήσης σπόρων προς σπορά και κονδύλων πατάτας προς φύτευση που δεν παράγονται με βιολογική μέθοδο παραγωγής, υποβάλλεται από τον παραγωγό προϊόντων βιολογικής γεωργίας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει έδρα η εκμετάλλευση. Η (ΔΑΟΚ) πρωτοκολλεί την αίτηση και εκδίδει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την άδεια και την αποστέλλει στον αιτούντα παραγωγό. Η άδεια εκδίδεται πριν τη σπορά.
  • Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού για σποροπαραγωγή, ο επιχειρηματίας αποστέλλει απευθείας το αίτημά του στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση της άδειας.

Περίοδοι υποβολής αιτήσεων για την έκδοση άδειας χρήσης μη βιολογικών σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας κατά φυτικό είδος

Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε τον κατάλογο που ενημερώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τα είδη των φυτών ταξινομημένα σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικά και αρωματικά φυτά και τις περιόδους υποβολής των αιτήσεων για το καθένα.

Σχετικές σελίδες

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php