Άδεια πλωτού μέσου μεταφοράς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η άδεια πλωτού μέσου μεταφοράς, βοηθητικού αλιευτικής δραστηριότητας εσωτερικών υδάτων ή υδατοκαλλιεργειών χορηγείται σε αξιόπλοα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται :

  1. Από φορείς αλιευτικών δραστηριοτήτων στα εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων υδάτων),
  2. Από φορείς υδατοκαλλιεργητικών μονάδων που βρίσκονται σε λειτουργία και κατέχουν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες.

Σχετικές σελίδες