Άδεια του μεταφορέα ζώντων ζώων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι άδειες των μεταφορέων ζώντων ζώων διακρίνονται σε άδειες τύπου 1 και τύπου 2 :

  • Η άδεια τύπου 1 εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα και έχει διάρκεια ισχύος 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσής της. Εκδίδεται για μεταφορείς που έχουν δικαίωμα να διενεργούν μεταφορές διάρκειας μέχρι 8 ώρες.
  • Η άδεια τύπου 2 εκδίδεται στη γλώσσα του κράτους - μέλους που έχει εκδώσει την άδεια αυτή και στην αγγλική. Έχει διάρκεια ισχύος 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

Κατά παρέκκλιση του Κανονισμού 1 / 2005, έχει εκδοθεί και άδεια τύπου 12, επίσης στην ελληνική γλώσσα, για μεταφορείς διάρκειας 12 ωρών, αποκλειστικά στο εσωτερικό της χώρας μας και έχει διάρκεια ισχύος 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1 / 2005, οι μεταφορείς τρίτων χωρών που διενεργούν μεταφορές στο κοινοτικό έδαφος, πρέπει να έχουν λάβει άδεια μεταφορέα, από την αρμόδια αρχή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν μαζί τους, έγκυρο πιστοποιητικό έγκρισης του οχήματος και έγκυρο πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, επίσης από την αρμόδια αρχή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Συμβουλευτικός οδηγός για την εφαρμογή του Κανονισμού 1 / 2005 - Προστασία των ζώων κατά την μεταφορά", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων