Άδειες εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι άδειες εμπορίας πολλαπλσιαστικού υλικού διακρίνονται σε:

  • Τύπου Α ( Εισαγωγές - εξαγωγές χονδρική λιανική πώληση, τυποποίηση )

Ο κάτοχος άδειας εμπορίας τύπου Α μπορεί να εισάγει, εξάγει, τυποποιεί (συσκευάζει, υποσυσκευάζει και ανασυσκευάζει) και γενικά να εμπορεύεται στη χώρα πολλαπλασιαστικό υλικό όλων των ομάδων και όλων των κατηγοριών.

  • Τύπου Β ( μεταπώληση – λιανική πώληση )

Ο κάτοχος άδειας εμπορίας τύπου Β μπορεί να εμπορεύεται στο εσωτερικό της χώρας πολλαπλασιαστικό υλικό όλων των κατηγοριών και όλων των ομάδων που προμηθεύεται από την εγχώρια παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και από προμηθευτές κατόχους άδειας τύπου Α.

  • Τύπου Γ ( τυποποίηση , μεταπώληση – λιανική πώληση )
  1. Πλήρης απασχόληση γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας
  2. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τυποποίησης ανάλογες με τις δραστηριότητες της επιχείρησης
  3. Εργαστήριο για τον προσδιορισμός της βλαστικότητας και μηχανικής καθαρότητας σπόρων
  • Άδεια Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Τύπου Δ Φυτωριακής Επιχείρησης

Κάτοχοι άδειας τύπου Δ είναι οι σποροπαραγωγικές ή φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α, Β, ή Γ, προκειμένου να εισάγουν από την αλλοδαπή βασικό ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς , φύτευσης ή εμβολιασμού , της επιχείρησης τους .Με την άδεια αυτή μπορεί επίσης να πωλούν λιανικά και χονδρικά αποκλειστικά τα προϊόντα των επιχειρήσεων τους στο εσωτερικό της χώρας καθώς και στο εξωτερικό.

  • Τύπου Δ (σποροπαραγωγικές και φυτωριακές επιχειρήσεις )

Κάτοχοι άδειας τύπου Δ είναι οι σποροπαραγωγικές ή φυτωριακές επιχειρήσεις , προκειμένου να εισάγουν από την αλλοδαπή βασικό ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς , φύτευσης ή εμβολιασμού , της επιχείρησης τους .Με την άδεια αυτή μπορεί επίσης να πωλούν λιανικά και χονδρικά αποκλειστικά τα προϊόντα των επιχειρήσεων τους στο εσωτερικό της χώρας καθώς και στο εξωτερικό.

  • Άδειας Λειτουργίας Φυτωριακής Επιχείρησης Μητρικής Φυτείας Αμπέλου

Αφορά την εγκατάσταση και εκμετάλλευση μητρικής φυτείας παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου για παραγωγή αρρίζων μοσχευμάτων εμβολιασίμων και ριζοβολίας ή εμβολιομοσχευμάτων, για την εγκατάσταση των οποίων χρησιμοποιείται βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 της αριθμ. 361895/2-10-87 ΚΥΑ "Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου" (ΦΕΚ 566/Β’/87)

Σχετικές σελίδες