Άρδευση βαμβακιού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η άρδευση για την καλλιέργεια του βαμβακιού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Αυτό συμπεραίνεται από το γεγονός ότι η καλλιέργεια του βαμβακιού αναπτυσσόμενη σε συνθήκες μειωμένης επάρκειας νερού εμφανίζει σημαντική μείωση στην παραγωγή σύσπορου και εκκοκκισμένου βαμβακιού κυρίως λόγω της μειωμένης παραγωγής καρυδιών και της μικρότερης παραγωγής σε ίνες. Τα βασικά στάδια ανάπτυξης του βαμβακιού που επηρεάζονται περισσότερο από την άρδευση είναι η περίοδος ανάπτυξης των χτενιών, η έναρξη και το μέγιστο της άνθησης, η ανάπτυξη των καρυδιών και η ωρίμανση των καρυδιών. Η έλλειψη νερού κατά την περίοδο ανάπτυξης των καρυδιών φαίνεται ότι επηρεάζει περισσότερο την απόδοση και την ποιότητα του βαμβακιού, ενώ τα στάδια πριν ή μετά την ανάπτυξη των καρυδιών επηρεάζονται λιγότερο από την έλλειψη νερού.

Το βαμβάκι ανέχεται την έλλειψη νερού μέχρι το σχηματισμό των πρώτων χτενιών, αλλά η έλλειψη νερού μετά από αυτό το στάδιο επηρεάζει αρνητικά την απόδοση.Βέβαια η ανάγκη σε νερό αγγίζει το μέγιστο κατά τη διάρκεια της άνθησης και του σχηματισμού των καρυδιών. Η άρδευση μπορεί να μειωθεί όταν τα περισσότερα από τα πρώτα καρύδια είναι ώριμα. Η χρήση νερού άρδευσης κακής ποιότητας ή υψηλής αλατότητας υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα του παραγόμενου βαμβακιού. Η καταπόνηση που υφίσταται το βαμβάκι λόγω έλλειψης νερού προκαλεί πτώση των ανθέων, ενώ η υπερβολική άρδευση προκαλεί αύξηση της βλάστησης σε βάρος του σχηματισμού των καρυδιών.

Οι αρδεύσεις ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής διακρίνεται σε:

  • Άρδευση για το φύτρωμα και την πρώτη ανάπτυξη των φυτών
  • Άρδευση για την ανάπτυξη
  • Αρδεύσεις καρποφορίας
  • Αρδεύσεις παραγωγής

Ο συνολικός αριθμός και η συχνότητα των ποτισμάτων ποικίλει ανάλογα με το έδαφος, την ακτινοβολία, την υγρασία του αέρα, τη μέθοδο άρδευσης κ.λπ. Οι συνολικές δόσεις νερού κατά την αρδευτική περίοδο (όπως και η δόση νερού ανά πότισμα), διαφοροποιούνται από τα βόρεια προς τα νότια διαμερίσματα της χώρας. Συνήθως γίνονται μία με δύο αρδεύσεις στην αρχή της καλλιέργειας για να βοηθήσουν το φύτρωμα των βαμβακόφυτων και 4 - 6 αρδέυσεις κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Οι αρδεύσεις φυτρώματος είναι μικρής ποσότητας νερού και γίνονται μετά τη σπορά και σε περιόδους ξηρασίας. Βέβαια σε εδάφη που δεν συγκρατούν υγρασία ή έχουν χάσει την υγρασία τους μπορεί να γίνει και μία άρδευση πριν τη σπορά. Οι αρδεύσεις ανάπτυξης γίνονται μέχρι την πρώτη άνθηση, ανάλογα με την ποικιλία, τον τύπο εδάφους και τις συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας. Οι αρδεύσεις ανθοφορίας και καρποφορίας γίνονται από την έναρξη της άνθησης μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Αυτή η περίοδος είναι η κρισιμότερη και ως εκ τούτου η άρδευση θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή επειδή η υπερβολική άρδευση μπορεί να οδηγήσει σε χλώρωση και πτώση των ανθικών καταβολών, ενώ η ανεπαρκής ποσότητα νερού μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των ανθικών καταβολών. Οι αρδεύσεις μπορούν να συνεχιστούν από το άνοιγμα των πρώτων καρυδιών μέχρι την ωρίμανση του 80% των καρυδιών.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής στην καλλιέργεια του βαμβακιού και στην καταπολέμηση των ζιζανίων", Διδακτορική διατριβή του Ιωάννη Π. Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Θεσσαλονίκη 2009