Άρδευση στην αχλαδιά

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Επίδραση του νερού στην βλάστηση: Η αχλαδιά επωφελείται από το νερό κατά τη διάρκεια της ταχείας αύξησης της βλάστησής της.Η επάρκεια νερού στα τέλη της βλαστικής περιόδου επηρεάζει έµµεσα την αύξηση της βλάστησης την επόµενη βλαστική περίοδο.
  • Επίδραση του νερού στην αύξηση των ριζών: Η αύξηση των ριζών της αχλαδιάς αναστέλλεται όταν η εδαφική υγρασία είναι ανεπαρκής. Η αναστολή αυτή είναι αυξηµένη όταν τα δέντρα είναι φορτωµένα µε καρπούς.
  • Επίδραση του νερού στο σχηµατισµό και την ανάπτυξη των καρποφόρων οφθαλµών: Η επίδραση του νερού στο σχηµατισµό των καρποφόρων οφθαλµών µπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως:
  1. Οι πολλές καλοκαιρινές βροχές, που παρατείνουν την αύξηση της βλάστησης µέχρι αργά κατά την τρέχουσα περίοδο, επηρεάζουν αρνητικά το σχηµατισµό καρποφόρων οφθαλµών.
  2. Τα ποτίσµατα που δίνονται για να αυξηθεί η ζωηρότητα της βλάστησης σε ελαφρά κλαδεµένα δέντρα δεν φαίνεται να επηρεάζει το σχηµατισµό των καρποφόρων οφθαλµών.
  3. Η µεγάλη ξηρασία εµποδίζει τον σχηµατισµό των καρποφόρων οφθαλµών, ενώ η µέτρια απλώς τον µειώνει και αυτό, γιατί µπορεί να προκαλέσει φυλλόπτωση ή να µειώσει την φυλλική δραστηριότητα.
  • Επίδραση του νερού στην καρπόδεση και ανάπτυξη των καρπών: Αν κατά την περίοδο της άνθησης των δέντρων και αµέσως µετά κατά την απάνθησή τους, τα εδαφικά αποθέµατα σε νερό είναι ανεπαρκή για να καλύψουν τις ανάγκες των δέντρων, τότε το ποσοστό της καρπόδεσής τους θα είναι αρκετά µειωµένο. Τα ανεπαρκή αυτά εδαφικά αποθέµατα νερού δηµιουργούνται κυρίως από υψηλές θερµοκρασίες, χαµηλή σχετική υγρασία και ξηρούς ανέµους εκείνη την περίοδο. Η αύξηση του ποσοστού καρπόδεσης των δέντρων, που επιτυγχάνεται µε την παροχή νερού πιθανόν να οφείλεται, τουλάχιστον σε κάποιο ποσοστό, στην επίδρασή του επί της απορρόφησης αζώτου και άλλων θρεπτικών στοιχείων. Η αύξηση του µεγέθους των καρπών της αχλαδιάς επηρεάζεται ευνοϊκά από την παροχή νερού κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, κυρίως το διάστηµα Μάιος – Αύγουστος.
  • Επίδραση του νερού στην παραγωγή: Η παροχή του νερού ευνοεί την καρπόδεση και την αύξηση του µεγέθους των καρπών, κατά συνέπεια ευνοεί και την παραγωγή.
  • Επίδραση του νερού στην ποιότητα των καρπών: Η παροχή νερού σε οπωρώνες αχλαδιάς κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου αυξάνει την περιεκτικότητα των καρπών σε σάκχαρα και βελτιώνει το χρωµατισµό τους και την ποιότητά τους κατά τη συντήρηση.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος I "Μηλοειδή", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.