Άρδευση σόργου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Γενικές πληροφορίες

Παρά την αναμφισβήτητη αντοχή του σόργου στην ξηρασία και την παραγωγικότητά του υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, η ισχυρή εξάρτηση των αποδόσεων από την υδατοκατανάλωση δείχνει ότι η καλλιέργεια χρειάζεται νερό για υψηλή αποδοτικότητα.

Η ολική υδατοκατανάλωση κυμαίνεται από 250 mm (σε ξηρικες συνθήκες και ξηρές περιοχές) μέχρι 700 mm νερού (σε μεγάλες συχνότητες αρδεύσεων).

Η ημερήσια υδατοκατανάλωση ξεκινά από 2.5 mm νερού τις πρώτες 30 40 ημ. από το φύτρωμα για να φθάσει ένα μέγιστο κατά την εμφάνιση της ταξιανθίας και την καρπόδεση. Η μέγιστη ημερήσια υδατοκατανάλωση ποικίλλει από 3.5-9 mm ανάλογα με τον βαθμό επάρκειας νερού.

Το βάθος ενεργού ριζοστρώματος εξαρτάται, εκτός των άλλων, από τη συχνότητα των αρδεύσεων. Συνήθως φθάνει μέχρι τα 90 cm, αλλά πλησιάζει περισσότερο στην επιφάνεια όσο συχνότερες είναι οι αρδεύσεις.

Η κρίσιμη περίοδος όπου απαιτείται επάρκεια νερού προηγείται λίγο της εμφάνισης των ταξιανθιών και φθάνει μέχρι το στάδιο της μαλακής ζύμης. Επάρκεια νερού σε αυτό το στάδιο αυξάνει τον αριθμό των καρπών/ταξιανθία και το βάρος τους. Αντίθετα, επάρκεια νερού κατά τα τελευταία στάδια του γεμίσματος καθυστερεί την ωρίμανση των καρπών και υποβοηθά στην παραγωγή διακλαδώσεων.

Προγράμματα αρδεύσεων

Συνιστάται μία πλήρης άρδευση πριν από τη σπορά με στόχο τον κορεσμό του εδάφους μέχρι το βάθος των 200 cm. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την άρδευση αυτή είναι πολλά:

  • καλή εγκατάσταση των φυτών και δημιουργία εκτεταμένου ριζικού συστήματος,
  • εύκολο φύτρωμα λόγω επάρκειας νερού και έλλειψης εδαφικής κρούστας,
  • έδαφος καθαρό από ζιζάνια, αφού της, σποράς προηγείται η τελευταία κατεργασία του εδάφους.

Ανάλογα με την επάρκεια νερού άρδευσης, ακολουθούνται δύο εναλλα κτικές λύσεις. Εάν το νερό είναι περιορισμένο, τότε, εκτός από την προσπαρτική άρδευση, δίνονται 1-2 ακόμη, από τις οποίες η μία οπωσδήποτε λίγο πριν από την εμφάνιση της ταξιανθίας και η δεύτερη στα πρώτα στάδια γεμίσματος των καρπών. Δεν συνιστάται άρδευση στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης, επειδή και περιττή είναι (η προσπαρτική εξακολουθεί να επιδρά θετικά) και ζημιογόνος (προάγεται η βλαστητική ανάπτυξη και εξαντλείται ταχύτερα το νερό, ενώ παράλληλα το ριζικό σύστημα δεν εκτείνεται οι βάθος).

Εάν υπάρχει επάρκεια νερού, εκτός από την προσπαρτική συνιστώνται ακόμη 3-4 αρδεύσεις. Η πρώτη δίνεται 35-40 ημ. από το φύτρωμα, η τρίτη λίγο πριν από την εμφάνιση των ταξιανθιών και η τέταρτη περίπου 10 ημ. αργότερα.

Η συνολική ποσότητα νερού που απαιτείται για υψηλές αποδόσεις κυμαίνεται από 400 mm σε κανονικές συνθήκες μέχρι 600 mm σε πολύ ξηρές περιόδους.