Άρθρο 68-μέτρο 4

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων είναι οι γεωργοί οι οποίοι εκτρέφουν άνω των 5 ζώων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης ανά εκμετάλλευση. Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση για τις θηλάζουσες αγελάδες που επιπρόσθετα είναι εγγεγραμμένες στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.

Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων ανέρχεται στα 100€ ανά ζώο και της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων στα 80€ ανά ζώο.