Άσκηση του σώματος των ζώων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Όλα τα ζώα είναι ζωντανοί οργανισμοί, οι οποίοι για να λειτουργήσουν φυσιολογικά εκτός από την κανονική διατροφή χρειάζονται απαραιτήτως και τη σωματική άσκηση καθημερινά. Η στοιχειώδης άσκηση των ζώων μπορεί να είναι η κίνησή τους ύστερα από έξοδό τους στο λιβάδι όπου βαδίζουν βόσκοντας, τρέχουν ή αλληλοπειράζοντα κ.λπ. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο λιβάδι είναι απαραίτητη η έξοδος των ζώων τουλάχιστον σε ένα προαύλιο. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να κινηθούν. Τα θηλυκά ζώα θα μπορούν να εκδηλώσουν τα συμπτώματα του οίστρου έγκαιρα, για να γίνονται οι επιβάσεις ή η τεχνητή σπερματέγχυση στον κατάλληλο χρόνο και να εξασφαλίζεται έτσι η γονιμότητά τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ιπποειδή και τα μηρυκαστικά (αιγοπρόβατα, βοοειδή). Η έξοδος των ζώων πρέπει να γίνεται καθημερινά καθόλες τις εποχές του έτους και με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Μόνο σε ελάχιστες εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι οι καταιγίδες, σφοδροί παγετοί κ.λπ. πρέπει να αποφεύγεται η έξοδος των ζώων από το στάβλο.

Σε ορισμένα είδη ζώων, όπως τα ιπποειδή, η άσκηση του σώματος [1] γίνεται με τη χρησιμοποίησή τους στην εργασία αρκεί αυτή να μην είναι εξαντλητική.

Ιδιαίτερα στα ζώα αναπαραγωγής τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά η κίνηση είναι απαραίτητη. Οι επιβήτορες κατά την περίοδο οχείας, για να διατηρείται η σπερμοπαραγωγή τους σε ικανοποιητικά επίπεδα και να εξασφαλίζεται το άριστο της γονιμότητάς τους πρέπει να ασκούνται καθημερινά τουλάχιστον μία ώρα με ιππασία. Κατά τις άλλες εποχές να οδηγούνται στο λιβάδι ή σε ένα προαύλιο για ορισμένες ώρες την ημέρα. Οι ταύροι και οι κριοί επίσης να εξέρχονται καθημερινά στο λιβάδι ή σε προαύλιο. Για τους κάπρους να προβλέπεται ένα ευρύχωρο προαύλιο συνεχόμενο προς το κελί τους. Όλα τα θηλυκά ζώα είναι απαραίτητο να βγαίνουν σε ένα λιβάδι ή έστω σε ένα προαύλιο καθημερινά, όπως προαναφέρεται για τα αρσενικά.

Βιβλιογραφία

  1. "Υγιεινή και στοιχεία παθολογίας των αγροτικών ζώων" Αποστόλου Μ. Ζαφράκα