Έκφραση συγκράτησης νερού στο έδαφος

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η περιγραφή των μηχανισμών συγκράτησης του νερού στο έδαφος εξηγεί εύκολα τους επόμενους ορισμούς, που επικρατούν για τη μέτρηση της έντασης του εδαφικού νερού.

Πίεση: Είναι η πίεση που απαιτείται για να εξέλθει κάποια ποσότητα νερού εκτός του εδάφους. Μονάδες μέτρησεις σε ατμόσφαιρες (atm).

Αρνητική πίεση: Είναι αντίθετης της πίεσης (οι τιμές της πίεσης με αρνητικό πρόσημο) και εκφράζει μύζηση υγρασίας ή τάση.

pF κλίμακα: Εκφράζει τη δύναμη που απαιτείται για να εξέλθει νερό από ένα έδαφος σε cm ύψους μίας στήλης νερού διαμέτρου 1cm2. Επειδή οι τιμές αυτές είναι πολύ μεγάλες χρησιμοποιείται ο δεκαδικός λογάριθμος των τιμών. Η κλίμακα pF έχει τιμές από 0 - 7, που αντιστοιχούν σε στήλη ύψους 1cm (= 0,001atm) και 10.000.000cm (= 10.000 atm) αντίστοιχα. Στην τιμή 7, το έδαφος στερείται πρακτικά νερού.

Δυναμικό νερού: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα μεγέθη, τα οποία αναφέρονται σε πίεση, το δυναμικό του εδαφικού νερού αναφέρεται σε ενέργεια. Εκφράζει συγκεκριμένα τη μείωση της ελεύθερης ενέργειας του νερού12, που είναι αποτέλεσμα των δυνάμεων, οι οποίες επενεργούν σ΄ αυτό και το δεσμεύουν. Ελεύθερο νερό σε δεξαμενή έχει την μεγαλύτερη ενέργεια, που θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε δυναμικό ίσο με 0. Το εδαφικό νερό χαρακτηρίζεται από μικρότερη ελεύθερη ενέργεια με δυναμικό συνεπώς αρνητικό. Το δυναμικό του εδαφικού νερού όσο πιο ισχυρά συγκρατείται τόσο πιο αρνητικό είναι.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Εδαφολογία και κρασί - Αξιολόγηση εδαφών και τοποκλιματικές συνθήκες, του καθηγητή Εδαφολογίας Γ.Π.Α, Δρ, Διονυσίου Καλύβα.