Έντομα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα έντομα αποτελούν την πολυπληθέστερη ομοταξία των αρθρόποδων αλλά και ολόκληρου του ζωικού βασιλείου. Βέβαια, αυτά που μας ενδιάφέρουν σε αυτή την ενότητα είναι αυτά που σχετίζονται με τα φυτά και έχουν μια σχέση αλληλεπίδρασης και είναι κυρίως αυτά που ανήκουν στις οικογένειες των κολεόπτερων, των λεπιδόπτερων, των ημίπτερων, των υμενόπτερων, των δίπτερων, των θυσανόπτερων, των ορθόπτερων κα. Οι σχέσεις των εντόμων με τα φυτά θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε δύο διακριτούς τύπους :

Πολλά έντομα χρησιμοποιούν φυτά σαν πηγή τροφής. Συνήθως δεν υπάρχει ωφέλεια για τα φυτά από τη δράση αυτή των εντόμων. Έτσι, η σχέση είναι του ανταγωνιστικού τύπου. Πάντως με το πέρασμα του γεωλογικού χρόνου έχουν εξελιχθεί στα φυτά διάφοροι μηχανισμοί για να τα προστατέψουν από τα έντομα και από μεγαλύτερα φυτοφάγα είδη.

Τα ανθοφόρα φυτά χρησιμοποιούν τα έντομα για επικονίαση. Συγχρόνως τα έντομα ωφελούνται παίρνοντας τροφή από τα άνθη με τη μορφή νέκταρος και γύρης. Αυτή η σχέση έχει αμοιβαίο όφελος.

Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής δύο ομάδες εντόμων :

  • Τα φυτοφάγα έντομα και
  • Τα έντομα επικονιαστές.

Σχετικές σελίδες