Αγροδιατροφικές συμπράξεις περιφέρειας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με πρωτοβουλία των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων της χώρας μπορούν να συστήνονται αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με σκοπό:

  1. Την ανάδειξη προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.
  2. Την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των «καλαθιών της περιφέρειας».

Οι εταιρίες του άρθρου αυτού φέρουν επωνυμίες στις οποίες περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική σύμπραξη», συνοδευόμενος από το όνομα της οικείας περιφέρειας. Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυσης μπορεί να ανήκει στον αντίστοιχο δήμο, οπότε στην επωνυμία της αντίστοιχης εταιρείας, μετά τον όρο «Αγροδιατροφική σύμπραξη», αναφέρεται το όνομα της νήσου.

Για την ίδρυση των εταιριών του άρθρου αυτού συμπράττουν:

  • Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά περιφέρειας.
  • Οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις της περιφέρειας.
  • Φορείς της βιομηχανίας και του εμπορίου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην οικεία περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
  • Φορείς του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών της περιφέρειας.
  • Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην οικεία περιφέρεια ή θεραπεύουν γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με το σχετικό κάθε φορά «καλάθι της περιφέρειας».

Το ταμείο γεωργίας και κτηνοτροφίας μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, να χρηματοδοτεί αγροδιατροφικές συμπράξεις της περιφέρειας που υποβάλουν σχετικό αίτημα, με σκοπό την ενίσχυση του έργου τους.