Αραίωμα - σκάλισμα βαμβακιού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μετά το φύτρωµα αρχίζει η περίοδος της πρώτης ανάπτυξης του φυτού. Για την καλή ανάπτυξη πρέπει να γίνουν έγκαιρα το αραίωµα και το σκάλισµα της βαµβακοφυτείας. Με τις σύγχρονες σπαρτικές μηχανές που τοποθετούν τον επιθυµητό αριθµό σπόρων και στις κανονικές αποστάσεις έχουµε οικονοµία εργατικών από το αραίωµα.

  • Αραίωμα

Με το αραίωµα επιδιώκουµε έναν κανονικό αριθµό φυτών. Η ποικιλία, ο γόνος φυτρώµατος και η γονιµότητα του χωραφιού σε συνδυασµό με τις αρδεύσεις και τις λιπάνσεις ρυθµίζουν τον αριθµό των φυτών κατά στρέμμα.

  • Σκάλισμα

Με τα σκαλίσµατα επιδιώκεται κυρίως καλός αερισµός και θέρµανση του εδάφους (ώστε να αποφευχθούν οι σηψιρριζίες), καταστροφή των ζιζανίων και σπάσιµο της κρούστας που έχει δηµιουργηθεί μετά την βροχή ή το πότισµα. Το σκάλισµα γίνεται και με την τσάπα. Το σκάλισµα γίνεται με την τσάπα πάνω στη γραµµή σποράς, ενώ μεταξύ των γραµµών με μηχανοσκαλιστήρι ή σε ορισµένες περιπτώσεις με καλλιεργητή.