Ασθένεια πατάτας Καρούλιασμα φύλλων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καρούλιασμα φύλλων πατάτας

Η ασθένεια αυτή προκαλείται από τον ιό του καρουλιάσµατος των φύλλων της πατάτας Potato leafroll Luteovirus, ο οποίος µεταδίδεται µε τους µολυσµένους κόνδυλους και τις αφίδες. Έχει µεγάλη οικονοµική σηµασία διότι ο ιός αυτός µαζί µε τον ιό Υ της πατάτας θεωρούνται οι κύριοι υπεύθυνοι για τον εκφυλισµό της πατάτας, ο οποίος παρατηρείται όταν δεν χρησιµοποιείται για σπορά, πιστοποιηµένος σπόρος. Η προσβολή στο χωράφι εξαρτάται από την ευαισθησία της ποικιλίας, την ποιότητα του πατατόσπορου που φυτεύτηκε και τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν τους πληθυσµούς και τις πτήσεις των αφίδων.

Ανάλογα µε το χρόνο µόλυνσης (µε αφίδες στον αγρό µετά τη φύτευση ή µε µολυσµένους κονδύλους), ποικίλλουν τα συµπτώµατα προσβολής της πατάτας τα οποία εµφανίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη, τα φυτά χαρακτηρίζονται από χλώρωση της βλαστικής κορυφής, ακολουθεί ανόρθωση των φύλλων και κύρτωση προς την επάνω επιφάνεια µε πάχυνση του ελάσµατος, που συχνά εµφανίζει στην περιφέρεια ένα ερυθρό χρωµατισµό. Όταν η µόλυνση γίνεται πριν την άνθηση, τα συµπτώµατα επεκτείνονται και προς τους µεσαίους βλαστούς ενώ όταν γίνει όψιµα δεν εµφανίζονται αλλιώσεις. Στη δεύτερη κατηγορία, οι βλαστοί των φυτών που προέρχονται από µολυσµένο κόνδυλο εκδηλώνουν αµέσως το χαρακτηριστικό καρούλιασµα στα φύλλα, τα φυτά έχουν έντονα µειωµένη ανάπτυξη και οι κόνδυλοι είναι µικρότεροι. Η µείωση της παραγωγής κυµαίνεται από 10-50%.

Για την ασθένεια απαιτείται καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών. Στον αγρό συνιστάται χρήση πιστοποιηµένου πατατόσπορου και προληπτικά µέτρα που εφαρµόζονται έναντι των αφιδοµεταδιδόµενων ιών. Επιπλέον απαραίτητο είναι και το επιµεληµένο πλύσιµο των χεριών των εργασιών µε σαπούνι πριν αρχίσει η χειρωνακτική εργασία.