Ασθένεια πατάτας Ράβδωση πατάτας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προσβολή κόνδυλου πατάτας από Ράβδωση
Προσβολή φύλλων πατάτας από Ράβδωση

Η ασθένεια αυτή προκαλείται από τον ιό Υ της πατάτας (Potato Y Potyvirus), ο οποίος µεταδίδεται µε το µολυσµένο σπόρο και µε µεγάλο αριθµό ειδών αφίδων. Έχει µεγάλη οικονοµική σηµασία, διότι είναι ο επικρατέστερος ιός στη χώρα µας και µπορεί να προκαλέσει µείωση της παραγωγής µέχρι και 80%. Μεταδίδεται εύκολα και γρήγορα µε τις αφίδες και στην περίπτωση µεικτών µολύνσεων µε τον ιό Χ της πατάτας µπορεί να καταστρέψει τελείως την καλλιέργεια.

Τα συµπτώµατα που εµφανίζουν τα προσβεβληµένα φυτά ποικίλλουν ανάλογα µε την ποικιλία του φυτού και τη φυλή του ιού και κυµαίνονται από ελαφρύ µωσαϊκό µέχρι έντονες νεκρώσεις. Στην πρωτογενή µόλυνση, εµφανίζονται νεκρωτικές ραβδώσεις κατά µήκος των νευρώσεων της κάτω επιφάνειας των φύλλων. Στη συνέχεια τα φύλλα κυρίως της βάσης του φυτού νεκρώνονται και ή πέφτουν ή παραµένουν κρεµασµένα ξηρά πάνω στο φυτό. Τα φύλλα της κορυφής παραµένουν µικρά ελαφρώς χλωρωτικά και σχηµατίζουν ροζέτα. Τα φυτά τελικά παραµένουν καχεκτικά. Στη δευτερογενή µόλυνση τα φυτά που µολύνονται προέρχονται από µολυσµένο σπόρο, αφορούν νανισµό, µικροφυλλία, κιτρινοπράσινο µωσαϊκό και τραχύτητα του ελάσµατος των φύλλων. Τα φύλλα είναι καχεκτικά και παράγουν µικρότερους κονδύλους, οι οποίοι όταν φυτευτούν δίνουν φυτά µε τα ίδια συµπτώµατα.

Λόγω της ποικιλοµορφίας των συµπτωµάτων, η διάγνωση της ασθένειας αυτής θα πρέπει να βασίζεται σε εργαστηριακές δοκιµές πάνω σε φυτά δείκτες ή µε την ανοσολογική µέθοδο (ELISA).