Αύξηση-Ανάπτυξη καρπών μηλιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μετά την καρπόδεση ακολουθεί η αύξηση του καρπού η οποία είναι αποτέλεσµα των κυτταροδιαιρέσεων και τανύσεως των κυττάρων του. Η αύξηση του καρπού µετράται µε την αύξηση του όγκου, του ξηρού ή νωπού βάρους και της διαµέτρου σε συνάρτηση µε το χρόνο µέχρι την ωρίµανσή του και παριστάνεται µε την καµπύλη αύξησης. Στο µέρος αυτό εξετάζονται: η αύξηση στα διάφορα είδη καρπών οπωροφόρων µαζί µε τους παράγοντες που την επηρεάζουν, µε σκοπό να γίνει καλύτερα κατανοητή η επίδραση που µπορεί να έχουν οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες όπως το αραίωµα καρπών,το κλάδεμα, η λίπανση κ.λ.π. ανάλογα µε το στάδιο αύξησης του καρπού. Η περίοδος αυτή των κυτταροδιαιρέσεων διαρκεί 4 µε 5 εβδοµάδες. Οι τανύσεις των κυττάρων αρχίζουν λίγο πριν τελειώσει η περίοδος των κυτταροδιαιρέσεων. Τα κύτταρα κατά την άνθηση είναι µικρά χωρίς µεσοκυττάριους χώρους. Με την τάνυση έχουµε µεγέθυνση του όγκου που προκαλείται κυρίως από την αύξηση του όγκου των χυµοτοπίων και ελάχιστα από την αύξηση της πρωτοπλασµατικής µάζας. Με την τάνυση των κυττάρων έχουµε σχηµατισµό µεσοκυττάριων χώρων που καταλαµβάνουν µεγάλο όγκο στους ώριμους καρπούς.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος I "Μηλοειδή", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.