Βάρος τροφίμων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το βάρος αποτελεί ποιοτικό χαρακτήρα ο οποίος προσδιορίζεται εύκολα με τους διάφορους τύπους ζυγών. Αναφέρεται τόσο στα συσκευασμένα όσο και στα μη συσκευασμένα προϊόντα. Το βάρος μπορεί να εκφραστεί κατά πολλούς τρόπους όπως σαν συνολικό βάρος, σαν βάρος κατά μονάδα, σαν βάρος ορισμένου αριθμού μονάδων, σαν αριθμός μονάδων ανά μονάδα βάρους. Η έννοια του βάρους όπως χρησιμοποιείται στα κονσερβοποιημένα προϊόντα είναι σημαντική. Για τα προϊόντα αυτά αναφέρονται τρία είδη βάρους, τα οποία περιγράφονται παρακάτω.

Μικτό βάρος: Περιλαμβάνει το βάρος του περιεχομένου τροφίμου και το βάρος του περιέκτη.

Καθαρό βάρος: Προκύπτει από το μικτό βάρος αν αφαιρεθεί το βάρος του περιέκτη.

Εστραγγισμένο βάρος: Αναφέρεται σε τρόφιμα που περιλαμβάνουν υγρή και στερεή φάση. Αυτό προσδιορίζεται με τη ζύγιση του περιεχομένου, αφού γίνει στράγγιση της υγρής φάσεως για ορισμένο χρόνο με τη χρήση κόσκινου συγκεκριμένου διαμετρήματος και ορισμένης διαμέτρου. Σε ορισμένα προϊόντα η απλή στράγγιση δεν είναι αρκετή. Για την απομάκρυνση της υγρής φάσεως απαιτείται η εφαρμογή επί του προϊόντος κάποιας πιέσεως, με τη βοήθεια ειδικής συσκευής. Σαν παράδειγμα αναφέρεται η κονσέρβα τόνου όπου εφαρμόζεται πίεση της τάξης των 25bar.

Μία άλλη έννοια αρκετά σημαντική στη βιομηχανία των τροφίμων είναι το βάρος ενός ορισμένου όγκου προϊόντος, όπως π.χ το βάρος των πορτοκαλιών, των μήλων κ.λπ. που περιέχονται σε ένα πλαστικό κιβώτιο ορισμένων διαστάσεων. Και επιπλέον η ποσότητα ενός προϊόντος που μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα κυβικό μέτρο αποθήκης ή ψυγείου, ανάλογα με τον τρόπο συσκευασίας και στοιβασίας. Γνώσεις αυτού του είδους είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό του αριθμού των κιβωτίων μεταφοράς ή αποθηκεύσεως καθώς και του απαιτούμενου όγκου αποθηκών και ψυκτικών χώρων.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Αρχές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, του καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Αθανασόπουλου, Αθήνα 2003.