Βοτανικά χαρακτηριστικά βυσσινιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η βυσσινιά είναι δένδρο φυλλοβόλο, μικρού μεγέθους, με βλάστηση πλαγιόκλαδη. Σχηματίζει πολλές παραφυάδες. Τα φύλλα είναι απλά, κατ' εναλλαγή, ελλειψοειδή, διπλά οδοντωτά, αδενοφόρα και σε χρώμα πιο πράσινα απ' της κερασιάς. Οι οφθαλμοί διακρίνονται σε ξυλοφόρους και απλούς ανθοφόρους. Η διάκριση μεταξύ ξυλοφόρων και ανθοφόρων οφθαλμών μακροσκοπικά, είναι δύσκολη. Οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι διατεταγμένοι καθ' όλο το μήκος του βλαστού του έτους, εκπτύσσονται νωρίτερα απ' τους ξυλοφόρους και ο καθένας περικλείει 1 έως 5 άνθη, συνήθως 2 έως 3. Τα άνθη μοιάζουν μ' εκείνα της κερασιάς, μόνον που είναι λίγο μικρότερα απ' αυτής. Ο καρπός είναι δρύπη και έχει συνήθως σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι ανοιχτοκόκκινος έω,ς βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι λευκή ή βαθυκόκκινη, με γεύση υπόξινη.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.