Δείκτης micronaire

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο δείκτης micronaire αποτελεί ένα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βαμβακιού και αναφέτρεται σε δύο τεχνολογικά χαρακτηριστικά του:

  • τη λεπτότητα των ινών και
  • την ωριμότητά τους.

Η ελάχιστη τιμή του δείκτη micronaire για να είναι ένα βαμβάκι αποδεκτό είναι 3,40. Μια χαμηλά τιμή του δείκτη micronaire μπορεί να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες εκτός από την ύπαρξη ανώριμων ινών που μπορεί να προκαλέσουν μείωση της ποιότητας όπως: προσβολές εντόμων και ασθενειών, έλλειψη νερού, πρώιμη αποφύλλωση κ.λπ.

Χαµηλός δείκτης micronaire μπορεί να σηµαίνει είτε λεπτές είτε ανώριµες ίνες. ∆υστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισµού της αιτίας μιας μικρής τιµής micronaire. Τα βαμβάκια με μεγάλο ποσοστό ανώριµων ινών είναι ανεπιθύμητα στην υφαντουργία διότι παρουσιάζουν προβλήµατα στην επεξεργασία τους.