Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για παραγωγό ή ατομική επιχείρηση

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα δικαιολογητικά εγγραφής που απαιτούνται από έναν μεμονωμένο παραγωγό ή μια ατομική επιχείρηση είναι τα κάτωθι:

  1. Μία αίτηση συμπληρωμένη και θεωρημένη από Αστυνομικό τμήμα.
  2. Για ατομική επιχείρηση πιστοποιητικό από Δ.Ο.Υ. ότι έχει κάνει έναρξη εργασιών.
  3. Μία βεβαίωση από τη Διεύθυνση Γεωργίας του Νομού ή βεβαίωση από το Επιμελητήριο της περιοχής του/της.

Όλα τα έγγραφα να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα που θα έχουν επικυρωθεί από Δημόσια αρχή ή Αστυνομικό τμήμα.