Δυνατότητα ένστασης του παραγωγού για λανθασμένα αποτελέσματα από τους επιτόπιους ελέγχους

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Mπορεί ένας παραγωγός δικαιούχος επιδότησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να υποβάλλει ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθούν τα αποτελεέσματα του επιτόποιου ελέγχου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που ανήκει ο παραγωγός αφού συμπληρώσει ένα έντυπο που του δίνεται. Στην ένστασή του ο παραγωγός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους που διαφωνεί, καθώς και να προσκομίσει ακριβή στοιχεία για να αποδείξει ότι κακώς αδικήθηκε από τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων.