Εγκατάσταση φουντουκεώνα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το έδαφος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση ενός φουντουκεώνα, οργώνεαι πριν από τη φύτευση σε βάθος 30-40cm. Το όργωμα αποσκοπεί στην καταστροφή των πολυετών ζιζανίων και την αφρατοποίηση του εδάφους, που είναι απαραίτητη για την καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των δέντρων. Πριν από το όργωμα λαμβάνονται δείγματα εδάφους και γίνονται αναλύσεις και ανάλογα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης καθορίζεται το είδος και η ποσότητα των χημικών λιπασμάτων, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φουντουκοθάμνων. Μετά το όργωμα και κατά μήκος των γραμμών φύτευσης των θάμνων το έδαφος απολυμαίνεται με χλωροπικρίνη.

Έπειτα, αφού ανοίξουμε λάκκους, φυτεύουμε σε κάθε λάκκο 4-5 δενδρύλλια που είναι σε θαμνώδη μορφή. Το δενδρύλλιο που φυτεύεται πρέπει να συντμηθεί σε ύψος 80-90cm από την επιφάνεια του εδάφους, ως και οι πλάγιες βλαστήσεις του σε ένα ή δύο οφθαλμούς. Οι επεμβάσεις αυτές ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και αυξάνουν το ποσοστό επιτυχίας κατά την εγκατάσταση του φουντουκεώνα. Η αναβλάστηση της κορυφής του δενδρυλλίου κατά την πρώτη βλαστική περίοδο και μέχρι του σχηματισμού ισχυρού ριζικού συστήματος είναι μέτρια. Για αυτό η χρησιμοποίηση κοπριάς ή άχυρου επιφανειακά, επιβραδύνει την ανάπτυξη των ζιζανίων και περιορίζει την απώλεια της εδαφικής υγρασίας. Σε πολύ ζεστές περιοχές συνιστάται περιτύλιγμα του κορμού των δενδρυλλίων κατά τα 2 πρώτα χρόνια με αλουμινόχαρτο ή χαρτόνι γιατί λόγω του λεπτού φλοιού που διαθέτουν είναι ευαίσθητα στα ηλιοεγκαύματα.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.