Εδαφοκλιματικές συνθήκες δακτυλίτιδας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αναπτύσσεται σε περιοχές με ηπειρωτικό κλίμα. Προτιμά περιοχές με σκίαση. Σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα μειώνεται η ανάπτυξη της και καθυστερεί η σύνθεση των γλυκοζιτών. Η δακτυλίτιδα απαιτεί εδάφη καλά αποστραγγιζόμενα. Αναπτύσσεται ικανοποιητικά τόσο σε όξινα όσο και σε αλκαλικά εδάφη. Καλή απόδοση σε γλυκοζίτες παρουσιάζει η Digitalis purpurea σε όξινα εδάφη, ενώ η Digitalis lanata σε αλκαλικά.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Δακτυλίτιδα.