Ειδική άδεια λειτουργίας για την παρασκευή φυσικού ή τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Γενικά για τη λειτουργία οινοποιείου παρασκευής αφρώδους οίνου χρειάζονται:

  • Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας οινοποιείου ή ειδική δήλωση απαλλαγής υποχρέωσης εφοδιασμού της εν λόγω άδειας, εκδιδόμενη από την κατά τόπον αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης ή Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της εκάστοτε Περιφέρειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005
  • Καταγραφή είδους αφρωδών οίνων που πρόκειται να παρασκευαστούν.
  • Περιγραφή μεθόδων παρασκευής των προτιθέμενων να παρασκευαστούν αφρωδών οίνων.
  • Περιγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Επιπλέον να επισημάνουμε ότι:

  • Η αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης είναι η ίδια σε όλη την Ελλάδα, η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.
  • Ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι στις 20 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.
  • Το κόστος ανέρχεται στα 29 ευρώ ανά ώρα ελέγχου. Κατά μέσο όρο απαιτούνται 3 - 5 ώρες. Εάν ο έλεγχος πραγματοποιείται εκτός έδρας της Υπηρεσίας τα έξοδα επιβαρύνονται κατά τα πραγματικά έξοδα μετακίνησης και την, κατά τα ισχύοντα, ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων υπαλλήλων. (Α.Υ.Ο. υπ’αριθ. 3002640/1552/06-02-2002 (ΦΕΚ 161/Β).

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι