Ειδικοί υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις επιχειρήσεων πώλησης τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/2012 περί υγειονομικών διατάξεων.

Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/2012.

Η διάθεση των τροφίμων αυτών οφείλει να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.