Πλοήγηση στο wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας
Κατηγορίες Οικονομικές ενισχύσεις  +
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. 5 June 2014 08:36:19  +
Σχετίζεται με Αγροτικές ενισχύσεις-χρηματοδοτήσεις +
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ 
Μέτρο 1.1 "Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριότητων" + , Μέτρο 1.2 "Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων" + , Μέτρο 1.3 "Επενδύσεις επι αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων" + , Μέτρο 1.4 "Μέτρα ενίσχυσης της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας" + , Μέτρο 1.5 "Κοινωνικοοικονομικές αποζημιώσεις για τη διαχείριση του στόλου" + , Μέτρο 2.1 "Υδατοκαλλιέργεια" + , Μέτρο 2.2 "Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα" + , Μέτρο 2.3 "Μέτρα για τη δημόσια υγεία" + , Μέτρο 3.1 "Συλλογικές δράσεις (Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος)" + , Μέτρο 3.2 "Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας" + , Μέτρο 3.3 "Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια" + , Μέτρο 3.4 "Ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης" + , Μέτρο 3.5 "Πιλοτικά Σχέδια" + , Μέτρο 3.6 "Τροποποίηση αλιευτικών σκαφών για άλλες δραστηριότητες" + , Μέτρο 4.1 "Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών" + , Νομικό πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας + Σχετίζεται με
 

 

Εισαγάγετε το όνομα της σελίδας από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε την περιήγηση.